”Ny lönsamhetsstudie behövs också”

– Vi har tagit hänsyn till vad länsstyrelsen och miljödomstolen sagt vid tidigare prövningar. Främst vad gäller fosfor i Rönne å och bullret.
För att få bort fosforutsläppen i ån har man flyttat blekningen. Vad gäller bullerstörningar handlar det om att expropriera fastigheter som ligger för nära det stora täktområdet. Lars Alm hoppas att prövningen den här gången inte ska ta så lång tid. Men han vill inte säga när anläggningen kan vara på plats ifall miljötillstånd skulle ges.
– Det återstår en hel del. Bland annat måste vi göra en ny lönsamhetsstudie. Vi får ta ett steg i taget.
Så det är inte säkert att det blir kaolinbrytning även med ett tillstånd?
– Vi har gjort en studie och den visade på lönsamhet, men den har blivit gammal nu. Om vi inte trodde på projektet skulle vi inte söka.

Lars Alm hoppas också att mark – och miljödomstolen i Växjö har en muntlig förhandling, vilket det inte var vid förra prövningen, som underkändes som rättegångsfel då ansökan först prövades i en felaktig instans, länsstyrelsen i Skåne. Kaolin är en vit lera som bildas när fältspatsfattig och järnrik granit bryts ner. Den används framförallt inom pappersindustrin och Sverige måste i dag importera all kaolin som används inom denna basindustri. Statliga SGU och NSG fann Billingefyndigheten 1986 och ett samarbete etablerades mellan NSG och börsnoterade Tricorona, som sedan 1993 har rättigheten via dotterbolaget Svenska Kaolin.

Dagens fråga

Har du rest utanför Europa någon gång?

  • Ja (73%, 621 Röster)
  • Nej (27%, 232 Röster)

Antal röster: 853

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev