Det är svart i rutan för Eslövs handlare...Ljusskylten ska locka bilister att svänga av mot Eslöv vid Gårdstånga. Men Eslövs handlare är upprörda över att de inte får vara med där. De har en extrasatsning på långlördagar i år

”Långlördag i Eslöv” förbjuds på ljusskylten

Det är styrelsen för ideella Eslövs Stadskärneförening, där inte bara butiksägarna utan även stans föreningar ingår, som frustrerat konstaterar att inga av dess arrangemang tycks platsa på den fina ljusskylten.
Den inköptes 2011 när kommunen fick en oväntad extra slant statliga pengar. Ljustavlans syfte är att locka bilister att vrida av vid Gårdstånga mot Eslöv och något av de arrangemang som man frestar med på tavlan som styrs via datorer.

Stadsmarknader, ståupp-föreställningar, loppmarknader, bluesfestivaler, handbolls- och sportevenemang går bra – men inget av förslagen från Stadskärneföreningen.
Samtidigt ser Eslövs handlare irriterat hur långlördagar kan annonseras på kommunala ljusskyltar i grannkommuner som Lund.

Stadskärneföreningens ordförande Ingemar Jeppsson har undertecknat hela styrelsens skrivelse till Eslövs kommun där man redogör för hur gediget man försökt arbeta och anpassa sig för att kunna marknadsföra sig på E22-skylten vid Gårdstånga.

Men alla träffar med kommunledningen, samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och stans alla föreningar – och med en uttalad vetskap att man inte kan vara alltför kommersiell på skylten –har inte hjälpt.
Stadskärneföreningen påstår att man fått beskedet att budskapet ”Långlördag i Eslöv” skulle vara ”trafikfarligt”, och tycker det är extra tråkigt eftersom man planerat en extra satsning på långlördagar i år, med speciella teman varje gång.

Stadskärneföreningens centrumledare Ann-Charlott Persson ställer sig undrande till argumentet om trafikfarlighet.
– Är man rädd för våldsamma filbyten – eller att bilisterna ska köra i diket i sin iver att svänga av vid Gårdstånga när de får syn på skylten?

Ann-Charlott Persson säger att man absolut inte vill stöta sig med Eslövs kommun, men anser sig inte ha något val än att påtala detta.
– Kommunens kommunikationsavdelning väljer konsekvent att tolka ett svårtydligt regelverk så att vi ska stängas ute, konstaterar hon.

I skottgluggen för Stadskärneföreningens kritik står Eslövs kommunikationschef Frida Andersson.
I samtal med Skånska Dagbladet förnekar hon att hon sagt att långlördagsreklam på ljusskylten vore trafikfarligt.
Däremot hävdar hon att budskapet strider mot avtalet som Eslövs kommun har med trafikverket.
– Det är alltför kommersiellt. Vi har ställt frågan om långlördag direkt till Trafikverket.

Lunds och Malmös ljustavlor står innanför stadsgränsen, och då kan de bestämma själva, säger Frida Andersson.
Stadskärneföreningen kräver i sin skrivelse till Eslövs kommun att få en lista på alla de budskap som passerat nålsögat och annonserats på ljusskylten de senaste sex månaderna.
– Vi vill öka vår kunskap eftersom vi uppenbarligen inte lyckats utforma våra arrangemang på ett sätt som uppfyller kommunens krav.

Föreningen kräver också att få se avtalet med Trafikverket om ljusskylten för att sedan ”ta ett styrelsebeslut om hur vi föreningen skall agera för att få ett konstruktivt samarbete med kommunens kommunikationsavdelning till stånd”.

Kommundirektör Eva Hallberg har svarat på skrivelsen. Hon säger att Stadskärneföreningen redan fått ta del av dokumentationen man begär, och att den inte kommer att översändas igen.
– Vi delar stadskärneföreningens uppfattning att den här diskussionen har nått vägs ände. Kommunen har nu vid tre tillfällen redovisat vilka lagar, avtal och riktlinjer som styr i de aktuella frågorna. En fortsatt diskussion är inte meningsfull.
Eva Hallberg säger till Skånska Dagbladet att hon tycker att den uppkomna situationen är ”trist”.
– Vi vill ju ha ett bra samarbete.

Tidningen har också begärt och fått ut avtalet med Trafikverket. I avtalet står mycket om att texten inte får rulla eller blinka på ljustavlan – men inget om något förbud mot ett budskap om långlördag:
Enda avsnittet i avtalstexten som handlar om kommersiella budskap är följande:
”Villkor för en digital skylt är: Ingen kommersiell reklam, dvs ingen reklam för produkter och företag får förekomma. Dock får kommersiella arrangemang av större dignitet i kommunen och dess närområde visas med namn”.

Kan inte det tolkas som att ett budskap om Långlördag i Eslöv vore okej?

– Nej. Trafikverkets tolkning är att ”Långlördag” bara är en redovisning av affärernas öppettider och inget arrangemang av större dignitet, säger Frida Andersson, som för övrigt lämnat ansvaret för ljustavlan i en planerad omorganisation av kommunikationsarbetet.

Trafikverkets nationelle samordnare Staffan Gräns, som ansvarar för hur reklam längs vägarna ska vara utformad, säger till Skånska Dagbladet att han inte ser något problem med att visa budskapet ”Långlördag i Eslöv”.
– Det är inte budskapet i sig som är farligt på en sådan skylt, utan det viktiga är att rörelser undviks i synfältets periferi på bilisterna. Det får inte fladdra förbi budskap för snabbt, säger han.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×