Fetma och övervikt har ökat dramatiskt i Sjöbo

Sedan millennieskiftet har andelen invånare med alltför många kilon på kroppen ökat kraftigt.
Det visar Region Skånes senaste folkhälsoenkät för vuxna mellan 18 och 80 år, som presenteras vart fjärde år.
– Det är ju ingen bra utveckling, konstaterar Therese Nilsson, kommunens folkhälsostrateg.
Fetmaexplosionen drar som en farsot över hela den utvecklade världen.
I Skåne är var sjunde kvinna och man överviktig.

Övervikt drar med sig en rad andra problem, som ibland beskrivs som ”folksjukdomar”. Fler drabbas av diabetes, högt blodtryck och för höga blodfetter.
– Detta ökar bland båda könen, säger Therese Nilsson.
Kent Ivan Andersson (M) är ordförande i kommunens folkhälsoråd. Han har ingen snabb lösning på problemet, som måste angripas från nationellt, regionalt och lokalt håll.
– Vi arbetar mycket med de här frågorna i samarbete med primärvården. Vi vet vad fetma ger för konsekvenser. Det nyligen avslutade projektet hälsosamt åldrande för personer mellan 65 och 75 år, som vi har deltagit i tillsammans med Folkhälsoinstitutet och Region Skåne visar att det går att ändra beteende och förbättra hälsan. Kan vi använda samma metoder med bredare målgrupp, tror jag att vi kan bryta trenden. Jag tror det är särskilt viktigt att inrikta sig på målgruppen 25 -till 35-åringar. Särskilt män i den åldern är svåra att nå med information, säger Kent Ivan Andersson.

Men det finns positiva saker i folkhälsan också.
Sjöbobornas psykiska välbefinnande har ökat till skillnad mot tillståndet i Skåne som helhet. haschrökning bland unga skåningar ökar oroväckande, men i Sjöbo märks endast en liten ökning.
Kvinnor i Sjöbo är mindre överviktiga än män. Däremot äter kvinnorna mindre frukt och grönt än männen. Fler kvinnor än män vill byta jobb och är mer oroliga för att bli av med jobbet.
Både män och kvinnor dricker mindre alkohol än övriga skåningar av båda könen.

Det går att ändra negativa hälsotrender. det visar projektet för ett hälsosamt åldrande, som har drivit i tre år och nu är avslutat.
Det har riktat sig till 60-75-åringar med högt blodtryck, förhöjt blodsocker och stort midjeomfång.
Projektet har drivits nationellt och i Sjöbo har 73 personer deltagit uppdelade i två grupper. Den ena gruppen har deltagit i en rad aktiviteter och föreläsningar och fått personlig coachning om hur man kan förbättra sin hälsa.
Den andra gruppen har bara fått hälsoundersökningar. Vårdcentralen har rekryterat deltagarna i projektet.
– Vi kan konstatera att hälsan har förbättrats hos deltagarna. Den största effekten är viktminskningen. Medvetenheten har ökat om vikten av att leva sundare, säger Eva Osterman, tidigare folkhälsostrateg, som avslutar det uppdraget när projektet nu avslutas.
Många lägger ett stort värde i att bli erbjuden regelbundna hälsokontroller. Något som nästan alla deltagare tycker saknas inom hälso- och sjukvården.
Kommunen har medverkat till 76 olika aktivitetstillfällen där föreningar, organisationer, förvaltningar och en rad andra aktörer har medverkat. – Nästan alla deltagare tycker att tycker att projektet har varit bra och har ändrat sina levnadsvanor.

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×