Fick bygglov för en trädkoja

– Eftersom domen var prejudicerande har vi uppmanat fastighetsägaren att söka bygglov för kojan. Den betraktas som en varaktiv konstruktion med tak och väggar. Enligt detaljplanen krävs det också tillstånd för att uppföra uthus, säger bygglovsarkitekt Maria Bengtsson på Stadsbyggnadskontoret i Malmö.
Mark- och miljödomstolen i Växjö gick i en dom från april i år emot byggnadsnämnden i Lund, som hävdade att en koja i en trädgård var att betrakta som ett lekredskap.
Grannarna överklagade nämndens beslut både till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen och fick rätt i den sista instansen.
Konstruktionens storlek, utformning och att den till en viss del var försedd med tak medförde att den gav samma visuella intryck som ett hus. Detta intryck har förstärkts sedan konstruktionen färdigställts, skriver domstolen och slår fast att bygglov krävdes för att bygga kojan.
– Eftersom grannarna i Malmöfallet är överens om att kojan skall användas av båda familjernas barn har vi kunnat göra undantag från reglerna på att ett uthus inte får placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen, berättar Maria Bengtsson.
Kuriosa i sammanhanget är också att man kommer att dra en linbana från familjens hus till trädkojan så att barnen kan få fika levererat när det blir hungriga.

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

Loading ... Loading ...