De här äldre husen vid Skabersjö bygata ska rivas enligt ett beslut av bygg- och miljönämnden. I stället ska tomten styckas av och två nya hus byggas här och på en hörntomt. Malmö museer ville bevara husen eftersom de är välbevarade och har höga kulturhistoriska värden.

Ja till att riva äldre hus i Skabersjöby

Malmö museer vill bevara de gamla husen och motsätter sig också att en gammal allmänning bebyggs. Byalaget har också haft synpunkter på att de äldre husen ska rivas.
När ärendet diskuterades och beslutades deltog inte bygg- och miljönämndens ordförande Sverker Nordgren (M) på grund av jäv.
Vice ordförande Jan-Göran Pettersson (S) tyckte inte att det fanns någon anledning till att säga nej till byggplanerna.
– Från kommunens sida tyckte vi att vi fått vad vi ville eftersom sökanden gjort de ändringar som vi begärt. Sedan tidigare fanns det ett positivt förhandsbesked och vi tycker att de nya byggnaderna kommer att passa in i byn på ett bra sätt.
– Det fanns ingen anledning för oss att byta fot nu, kommenterar han.
Bland annat har en carport tagits bort och ersatts med ett garage.
Som nämnts säger Malmö museer nej till att de äldre husen rivs och ersätts av två nya. Den aktuella tomten ligger mittemot kyrkan vid Skabersjö bygata. Det kommer att innebära att en till mestadels obebyggd allmänning bebyggs.
Byalaget i Skabersjöby är också negativt. De tycker inte att några bygglovsärenden för byn kan godkännas i nuläget.
Detta eftersom Svedala kommun beslutat att ta fram områdesbestämmelser för Skabersjöby.
Några områdesbestämmelser är inte framtagna på grund av brist på pengar i budgeten.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×