Kvinna nekas bidrag till hemförlossning

– Mina två äldsta barn är födda på sjukhus. Men upplevelserna var oerhört traumatiska och ledde till att jag valde att föda mitt tredje barn hemma, berättar kvinnan i en skrivelse till Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Men kvinnan bodde då i Stockholm. Det innebar att den så kallade förlossningspengen användes för att betala den barnmorska som hjälpte henne i hemmet. Nu bor hon i Malmö, och har inte har rätt att förfoga över sin förlossningspeng.
– För min del får detta enorma konsekvenser.

För den gravida kvinnan är det fortfarande helt omöjligt att ens överväga en förlossning på sjukhus. Detta efter hennes tidigare erfarenheter. Men även med hänvisning till ”den nuvarande situationen på landets förlossningsavdelningar.”
– Det enda realistiska alternativet för mig är en planerad hemförlossning. Efter kontakt med hembarnmorskor har jag förstått att det i Skåne är upp till familjen att betala de omkring 20 000 kronor som en hemförlossning kostar. Men det har vi ingen möjlighet till.
– Beslutet från landstinget att inte stödja hemförlossningar ekonomiskt gör att jag tvingas föda utan assisterande barnmorska. Det känns inte optimalt ur ett säkerhetsperspektiv. Men jag har inget val eftersom jag inte kommer att åka till sjukhuset, skriver kvinnan.

Malmöbon konstaterar också att barnmorskor som assisterar vid hemförlossningar finns tillgängliga, men till ett pris som hon inte har råd att betala. Hon anser också att det innebär att ”valfriheten enbart är till för de ekonomiskt starka.”
Andreas Herbst, klinikchef vid kvinnokliniken, säger nej till planerad hemförlossning. Och rekommenderar istället alla kvinnor att föda på sjukhus.
– Enligt min bedömning är det inte samma säkerhet att föda i hemmet som på sjukhus.
– Från sjukhusets sida vill vi inte heller stå för den kostnad på cirka 20 000 kronor som tydligen privata barnmorskor tar. Risken finns att det blir mycket dyrt om många skulle välja att föda i hemmet.

Enligt Andreas Herbst är det i nuläget inte mer än en handfull kvinnor per år som anmäler sitt intresse för hemförlossning. Och bara ett par kvinnor i Malmö och Lund varje år som väljer att föda i hemmet.
Men olika förslag om förlossningspeng och hemförlossning har tidigare även framförts till regionen.

Dagens fråga

Klarar Malmö FF att slå Wolfsburg på hemmaplan?

Loading ... Loading ...