Centerpartiets Statskramarna

Det fanns en tid när man kunde särskilja en centerpartist från en folkpartist och en moderat. Men när decentralism och federalism likställs med individualism så kan man konstatera att Centerpartiet tappat greppet om sina grundvalar.
Nyligen höll Centerpartiet i Skåne sin distriktsstämma. Andre vice partiordföranden Anders W Jonsson var på plats. Bloggaren och kritiskt tänkande centerpartisten Malte Lewan från Lund frågade Jonsson om han inte tycker det är motsägelsefullt att Centerpartiet å ena sidan säger sig värna det kommunala självstyret, och å andra sidan anser att kommunerna själva inte ska få bestämma huruvida friskolor tillåts eller ej.
Anders W Johnsson menar att debatten om det kommunala självstyret är död inte bara sedan några år utan snarare avslutades på 90-talet. Han antydde att Lewan är en gammalmodig kommunalsjälvstyreskramare som inte hängt med. Vidare anser han att personlig frihet bara är ytterligare ett oproblematiskt steg i fullföljandet av decentralisering. Lewan skriver på sin blogg: ?Decentralisering för honom hade tillsynes inget att göra med var, på vilken nivå, den offentliga, demokratiska makten ligger, utan är en exakt synonym till människors frihet att fatta egna beslut. På så sätt raderas skillnaden ut i denna fråga mellan moderater och centerpartister, som jag ser det. Det handlar bara om individens frihet. Och centern använder ett annat ord för att beskriva samma sak.?
För att riktigt slå in spiken i kistan, så framkom att Johnsson är övertygad motståndare till att föra över beskattning av företag och naturresurser till den kommunala nivån, och än mindre den regionala. Han menar att denna idé motverkar det kommunala utjämningssystemet.
Malte Lewan kommenterar Johnssons olika utspel med orden ?en veritabel mardröm för ett parti som kallar sig decentralistiskt och federalistiskt.?
För ett parti som på 80- och 90-talen torgförde sig med slogan ?Gemenskap där alla behövs? och som för inte ens tio år sedan gick ut hårt med idéer om federalisering av Sverige, är det minst sagt förvånande att man nu i stora stycken förbiser människors samverkan i demokratiska strukturer. Kommunalt och regionalt självstyre finns förvisso med i det nya idéprogrammet men synes vara mera av dekorativ karaktär än reell. Centerpartiet utgår helt och hållet från individen och nästa steg är i praktiken staten Sverige. Det är staten som garanterar individens frihet, medan kommuner och regioner mest ses som potentiella hinder.
Om Centerpartiet hade haft en verklig vilja att omsätta teori i praktik, så hade man insett att enskilda individer inte kan sätta sig upp mot staten på egen hand, utan att det möjliggörs genom formell och demokratisk samverkan på kommunal och regional nivå. Den stora brytningslinjen i politiken är inte längre fördelningspolitik, utan striden mellan regioner och centralmakt. Annie Lööfs Centerparti hade kanske varit ett vinnande koncept på 90-talet. Men statskramarnas tid är förbi.

Dagens fråga

Brukar du jobba på helgerna?

Loading ... Loading ...