Foto: Scanpix

Många små skolor i farozonen

– Detta är nog början på den största omvälvningen i svensk skola hittills, säger SKL:s utredare Johan Henrik Bergström.
Förra läsåret fanns 1 600 grundskolor med färre än 100 elever. En del har hotats förr, av små barnkullar, friskoleetableringar eller sparbeting. Nu är skollagens krav på lärarkåren ytterligare ett hot.
– Det kommer att bli fler nedläggningar än tidigare, men hur fort processen kommer att gå vågar vi inte sia om. Men det är definitivt inte enbart ett glesbygsproblem. Det är många som har utmaningar med lärarlegitimationerna, säger Johan Henrik Bergström vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Senast 2015 ska lärarna ha lärarexamen och legitimation för aktuella årskurser och ämnen. Och behöriga lärare på alla lektioner kräver ett visst antal elever, enligt kommunpolitikerna.
– För att få en skola att gå runt och innehålla allt det som skollagen kräver behövs minst 100 elever, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof Pettersson (FP) i Karlskrona, där fem skolor läggs ned.

Flera andra kommunala skolpolitiker TT talat med säger att 100 elever är önskvärt. Alternativet att låta behöriga lärare åka runt till flera skolor fungerar inte i längden, har det visat sig. Sollefteå och Boden är ett par av de Norrlandskommuner där hela eller delar av skolor är på väg att läggas ned. Också i befolkningstäta Helsingborg har ett par skolor lagts ned. Trots att behörighetskraven vägts in i besluten är ingen av de skolpolitiker TT talat med emot de skärpta kraven i sig. Tvärtom lyfter de fram alla elevers rätt till kompetenta lärare.

– Men man borde under en lång tid dessförinnan ha haft lärarutbildningar som ger behörighet i många ämnen, säger regionrådet Brittis Benzler (V) på Gotland, där en skola lades ned i höstas.

Trots att många skolor kommer att sättas under lupp kan inte alla läggas ned. Ett skäl är orimligt långa skolresor. Den lokala opinionen och/eller politisk splittring kan också bromsa, vilket skett i Östersund, Norrtälje och Ulricehamn.
Av TT:s samtal med kommunpolitikerna framgår att de vill ha en skolorganisation som håller flera år framåt. Men utbildningsminister Jan Björklund (FP) har inte något till övers för att de för fram lärarlegitimationen som ett argument för färre och större skolor. Det finns undantagsbestämmelser i skollagen som gör det möjligt att behålla de små skolorna, säger han.
– Det är ett otroligt jobbigt beslut att lägga ned en skola, för man får folk emot sig. Då är det behändigt att skylla på staten. Men de kommunala företrädare som lägger ned sina skolor och skyller på staten är fegisar. De ska våga stå för sina beslut, säger Björklund.

×