Ensam är inte stark

Storbritanniens premiärminister David Cameron har i sitt linjetal om EU för en tid sedan ställt frågan om Storbritanniens roll i EU. Ytterst handlar det dock om hela EU-samarbetets framtid. Vår uppfattning är klar: Cameron spelar ett högt politiskt spel när han använder medlemskapet i unionen som ultimatum. Att Storbritannien hotar att lämna EU om man inte får igenom sina krav kan i förlängningen komma att utgöra ett olyckligt exempel för andra länder.

Ett bättre EU kan inte uppnås genom taktiken att splittra, söndra och härska. En välfungerande inre marknad behöver en tydlig och övergripande styrning. Denna styrning åstadkoms bäst genom gemensamma institutioner. EU måste därför utvecklas, inte avvecklas, för att hävda sig i den globala konkurrensen. Inte ens de största och starkaste europeiska länderna klarar var för sig att möta konkurrensen på den globala marknaden. I framtiden är det därför av största vikt att EU företräds av en gemensam röst vid G8:s förhandlingsbord, sammanslutningen för världens starkaste ekonomier.

Om Storbritannien skulle lämna den europeiska unionen vore det olyckligt för Sverige. Vårt land och Storbritannien står nämligen varandra nära i många frågor, inte minst när det gäller frågor om den inre marknadens utveckling och frihandel gentemot omvärlden. En brittisk återgång till nationella skyttegravar skulle därför inte bara vara kontraproduktiv för dem själva utan även påverka Sverige och i förlängningen resten av Europa negativt.

Decennier av politisk strävan och kompromissvilja har dessutom resulterat i något som är mycket större den fria rörligheten som finns i Europa. Idag delar vi även värderingar om demokrati och social rättvisa. EU har blivit ett kraftfullt värn i länder där regeringar utmanar medborgarnas rättigheter. Det ser vi exempelvis i fallet Ungern, där EU-domstolen nyligen slog fast att Ungerns lagar om datainspektion, centralbank, förtidspensioneringen av domare och åklagare samt kriminaliseringen av hemlösa står i strid med EU:s stadga.

Ensam är inte stark, det är något som britterna kommer få en dyrköpt erfarenhet av om det blir nej i folkomröstningen.

Dagens fråga

Brukar du låna böcker på bibliotek?

Loading ... Loading ...