Fem patienter har dött i samband med vård. Brist på vårdplatser kan ha bidragit till dessa allvarliga händelser. Foto: Arkiv

Dödsfall beror på platsbrist

Det är en vansklig balansgång för sjukhusledningen att spara på det sättet eftersom Socialstyrelsen har ögonen på Sus vårdplatsläge.
En orsak till att myndigheten har begärt in en redovisning av årets utveckling är fem platsbristrelaterade dödsfall under 2011.
– De tre akutsjukhusen i Skåne ska redovisa, dag för dag, situationen med antal överbeläggningar och antal utlokaliserade patienter (patienter som vårdas på andra avdelningar än där de hör hemma rent medicinskt, red. anm.), säger Thomas Fridén, läkare och inspektör på Socialstyrelsen.

Bakgrunden är ökande problem med just överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Utvecklingen är inte unik för Skåne, fortsätter Thomas Fridén, men bland annat eftersom det förra året inträffade fem dödsfall som kan kopplas till platsbristen, beslutade Socialsstyrelsen att starta en särskild utredning.
– Det rör sig om fem patienter som har dött i samband med vård. Brist på vårdplatser kan ha bidragit till dessa allvarliga händelser, säger Thomas Fridén.
Socialstyrelsen skickade ut sin begäran i december förra året. Redovisningen ska vara tillbaka till Socialstyrelsen den 20 januari 2013.
– Vi vill följa förloppet under 2012 för att se hur situationen utvecklar sig under året, säger Thomas Fridén.

De skånska sjukhusen måste ta allvarligt på granskningen. De kan inte strunta i den och av besparingsskäl fortsätta att dra ner.
– Det åligger sjukhusen att bedriva patientsäker vård. Vi har möjlighet att i annat fall förelägga vårdgivaren, säger Thomas Fridén.
Han betonar dock att det inte går att se på antalet vårdplatser isolerat. Hur resurserna används i ett större perspektiv måste vägas in i bedömningen.

Socialstyrelsen har följt vårdplatsläget i Skåne i flera år och krävt att regionen måste ha ett system för att mäta antalet överbeläggningar och patienter som ligger på andra avdelningar. Ett sådant kontrollverktyg infördes vid årsskiftet.
Eva Ranklev, chefsläkare på Sus, lyfter fram att sjukhuset under 2012 har genomgått en stor förändring. Fler och fler patienter vårdas dagtid och behöver inte läggas in. På samma sätt kortas vårdtiderna. På så sätt Sus kan fortsätta att dra ner antalet vårdplatser.
– Om vi inte hade förändrat våra rutiner, hade vi haft en värre situation. Det gjorde också att vi klarade sommaren, även om den var jobbig, förvånansvärt väl, säger hon.
Det är också en förklaring till att de uppmärksammade dödsfallen inträffade förra året, innan processen tog sin början, menar Eva Ranklev.
Ännu har inte det förändrade arbetssättet slagit igenom på alla kliniker, fortsätter hon. Förändringsprocessen är inte avslutad.

Dagens fråga

Brukar du låna böcker på bibliotek?

Loading ... Loading ...