En översiktsbild från Bara söder där äventyrsbadet och de planerade husen ritats in.

Kritik stoppar inte planer

Svedala kommun har inga planer på att lägga ner det gigantiska byggprojektet i södra Bara. Men man måste vidta åtgärder. Som förslaget ser ut nu tycker länsstyrelsen att den planerade bebyggelsen är olämplig på flera punkter. Om inte förutsättningarna ändras kommer länsstyrelsen att överklaga kommande detaljplan.
Länsstyrelsen tycker precis som Skånetrafiken att det saknas lösningar för kollektivtrafiken.

– Om det inte finns en bra kollektivtrafik är risken att alla tar bilen när de ska ta sig till och från Bara söder. Det leder till en försämrad miljökvalitet och förorenad luft, påpekar länsarkitekt Elisabet Weber.
– Det är möjligt att man har andra lösningar än de som presenterats men då vill vi se dessa.
Svedala kommun framhåller att den spårtrafik som Malmö stad planerar även blir en lösning för Bara söder. En linje i riktning mot Toftanäs kan enkelt kopplas på en linje till Bara och eventuellt också till Klågerup. Eftersom det är osäkert om Malmö stad kommer att bygga spårtrafik överhuvudtaget menar länsstyrelsen att Svedala kommun inte kan förlita sig på den lösningen.

Länsstyrelsen konstaterar också att förslaget kan skada riksintressena för kultur och natur. Framförallt är det ny bebyggelse vid Spångholmens gård och området Backahusen som kommer att ha störst påverkan på riksintresset, enligt länsstyrelsen.
Den föreslagna bebyggelsen runt Spångholmens gård menar man kommer att radera ut de historiska strukturerna i landskapet. Man tycker vidare att Svedala kommuns planering av villor söder om Bara inte samordnats på ett lämpligt sätt.

Svedala kommuns stadsarkitekt Pia Transe Pedersen har nyligen haft ett möte med länsstyrelsen och flera är inplanerade. Hon kommer också att träffa representanter för Skånetrafiken. Skånetrafiken sa nej till liggande förslag i sitt yttrande.
– Om man vill bygga ut en ort är det naturligt att läget för kollektivtrafiken blir helt annorlunda. Det måste också finnas ett intresse av att kollektivtrafiken ska rätta sig efter utbyggnaden. När Rosengård i Malmö byggdes var det bara åkrar runtomkring precis som det är i Bara i dag, konstaterar Pia Transe Pedersen.
– Vi har föreslagit att bussarna ska gå in i det nya område som ska byggas i Bara. Skånetrafiken vill ha kvar bussarna på Malmövägen och det kan jag inte riktigt förstå.
Pia Transe Pedersen påpekar att hon haft en dialog med länsstyrelsen under två års tid. Många tjänstemän på länsstyrelsen har bytts ut under den tiden. Tidigare har Svedala kommun haft som mål att bygget ska kunna starta under 2014.

– Vi är ett par månader försenade men jag hoppas att tidsplanen ska hålla. Det finns saker som är positiva i länsstyrelsens yttrande också.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×