Skånetrafiken negativ till bebyggelse

Skånetrafiken har yttrat sig över förslaget till planprogram för Bara söder och det blev tummen ner. Skånetrafiken menar att hela projektet bygger på att besökare och boende är bilburna. Sett ur kollektivtrafikens synvinkel bör tyngdpunkten i utbyggnadsområdet flyttas närmare Malmövägen som trafikeras av busslinje 142.

I planprogrammet föresås att linjen ska gå inom badanläggningen vilket resulterar i längre restid för dem som åker buss mellan exempelvis Klågerup och Malmö. Att skapa olika körvägar beroende på tidpunkt på dygnet tycker man blir otydligt gentemot resenären. Skånetrafiken ser inte detta som ett alternativ.
Risken är att besökarna och de som ska bo på området inte kommer att välja kollektivtrafiken i första hand.
Skånetrafiken kommenterar också Malmö stads planer på spårbunden trafik. Svedala kommun vill gärna förlänga den till Bara och Klågerup. Med tanke på en begränsad budget och många andra angelägna investeringar är spårvägstrafik på sträckan mycket osäkert. Även i ett mycket långt tidsperspektiv, skriver Skånetrafiken i sitt yttrande.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×