Åtta poeter från olika hörn i världen

I Malmö var det under mer än 20 års tid så att poesin årligen ägnades särskild uppmärksamhet. Under de Internationella Poesidagarna, med Lasse Söderberg som lyrikgeneral, samlades inbjudna poeter från hela världen för att på olika ställen i staden framföra dikter.

Det gick att känna en fläkt av dessa fornstora dagar under invigningen på tisdagskvällen då några av de medverkande poeterna presenterades på Loftet, vid Lilla Torg. Claude Darbellay, från den fransktalande delen av Schweiz, tysken Uwe Kolbe, från Berlin, Gabi Eftimie, från Rumänien, samt de svenska poeterna Åsa María Kraft och Sara Gilliard samtalade inledningsvis om poesins ställning i Europa idag. Till viss del kom det att handla om poesins eventuella marginalisering, men det rådde enighet om att poesin aldrig kan vara i maktens centrum. Gabi Eftimie kunde vittna om hur åren under diktaturen, då poesin faktiskt användes av makthavarna, hade skapat en viss skepsis mot genren. Men Eftimie skildrade också hur nya former av poesi växt fram under senare år och att det finns en livligt experimenterande scen i dag.

Uwe Kolbe berättade bland annat om ett förtätat ögonblick då han såg och hörde den danska poeten Inger Christensen framträda inför tusentals människor på Potsdamer Platz i Berlin. Och Claude Darbelley framhöll de omfattande satsningar som görs i Schweiz när det gäller att föra ut den franskspråkiga poesin i landets skolor. Men han betonade också att Schweiz är ett osannolikt land med fyra språk som kan samexistera. Dock, existerar det, menade han med ett leende. Och la till att poesi är viktigt eftersom den får oss att existera. Det kan väl närmast tolkas på det viset att ett land utan poesi vore en nation utan själ.
Åsa Maria Kraft och Sara Gilliard talade i sin tur om hur den svenska poesin under senare år marginaliserats genom en mer kommersialiserad bokbransch, men gav också prov på att det trots allt finns en vital poesiscen.

Lite senare, på grund av flygplansförsening, dök även Rocío Cerón , från Mexiko, upp. När hon och Åsa Maria Kraft avslutningsvis presenterade sina senaste diktsamlingar och läste några valda stycken blev detta fina exempel på vad som bjuds i dag på själva Världspoesidagen.
Då kommer även Jorge Riechmann (Spanien) och Kjell Espmark att ansluta. Utöver möten med studenter på Malmö högskola och elever på Ängsdals skola blir det bland annat, kl 18, en poesiuppläsning på Victoriateatern med de åtta poeterna. Missa inte det!

×