Förlorar tvist om kyrkoskatt

Skatteverket har i tidigare beslut slagit fast att han ska betala kyrkoskatt till romersk-katolska kyrkan. Malmöbon har i sin överklagan beskyllt Skatteverket för brott mot Sveriges grundlag och den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter fär det sätt man tillämpat lagen om trossamfund. Han påminner om att grundlagen är en överordnad lag.
Skatteverket försvarar sig med att det inte är deras sak att avgöra den privaträttsliga frågan om hans medlemskap.
”Han har hela tiden haft möjlighet att begära rättelse/utträde genom kontakt med kyrkan.”
Att Skatteverket tar ut avgiften med stöd av uppgifter från romersk-katolska kyrkan kan alltså inte ses som ett brott mot grundlagen, menar man.
Förvaltningsrätten har tidigare gjort samma påpekande. Skatteverket är bara uppbördsmyndighet, och kan därför inte ändra kyrkans beslut om medlemskap. Det får han själv göra.
Kammarrätten slår nu fast att han är skyldig att betala avgiften till romersk-katolska kyrkan för taxeringsåren 2005-2008.
Malmöbon blev medlem i romersk-katolska kyrkan 2001.

Dagens fråga

Brukar du låna böcker på bibliotek?

Loading ... Loading ...