Det okända trädet som mäster Palm "klättrade" upp i och höll sitt tal. arkivbild

Myten om Palms päronträd avlivad

Kanske inte det trevligaste sättet att hedra August Palm och en del av Malmö och arbetarrörelsens historia på.
– Min vision är enkel: Plantera ett päronträd där igen.
Det säger Stellan Westerberg, stadsbyggnadskontoret, som tillsammans med Staffan Gudmundsson på stadsarkivet lekt detektiver och med hjälp av gamla foton, stadskartor och målningar lyckats ringa in ganska exakt var August Palms berömda päronträd stod.

Skräddarmästaren August Palm var pionjär i den svenska socialdemokratin. Efter resor i Tyskland och Danmark började han i slutet av 1800-talet började han predika socialismens budskap i Sverige.
Det första talet höll han i Malmö den 6 november 1881. Under rubriken ”Hvad vil Sosial-Demokraterna” agiterade August Palm för omkring 130 åhörare i hotell Stockholms stora sal.

Betydligt fler ville höra den stridbare agitatorn när han i februari 1882 bjöd in till ett nytt offentligt möte i Malmö, den här gången till Almbackens restaurant. Restaurangen hade enligt Palm själv plats för 600 åskådare, men det kom så många att alla inte fick plats. Då gick alla i stället ut i februarikylan och August Palm gick upp på en altan i päronträdet utanför, ”en altan där om sommaren gäster serverades”.

Det var från denna altan han talade till Malmöborna och uppmanade dem att bilda föreningar, delta i det politiska arbetet och agitera för allmän rösträtt.
Kring detta päronträd har det sedan bildats diverse myter. En är att plattformen i päronträdet skulle ha byggts särskilt för Palms tal. En annan och mer seglivad är var det berömda päronträdet stod .
– Många tror att trädet stod på stadshuset framsida. Men det är en vandringsmyt, säger Stellan Westerberg.

Enligt den ska Palms träd ha stått i den inbuktning som finns på stadshusets framsida, men att trädet senare sågades ner av byggjobbare för att det stod i vägen när stadshuset byggdes.
Och det stämmer att det stod ett träd i inbuktningen och att det sågades av byggfirman.
– Men i inbuktningen stod ett annat bastant träd, en kastanj, berättar Stellan Westerberg.

Det berömda päronträdet stod på det som i dag är stadshuset baksida. Genom att jämföra stadskartor med gamla foton så är Stellan Westerberg och Staffan Gudmundsson övertygade om att de lyckats bestämma platsen för päronträdet.
– Vi har inte lyckats på decimetern. Men vi tror att vi på ett par meter när har bestämt var trädet stod.

På den platsen ligger det i dag ett sophus med en container i vilken man icke får slänga el, elektronik, kemikalier, batterier eller papper. Nog hade det varit trevligare om man planterade ett nytt päronträd på platsen
– Och en kanske en text – ”Gräv där du står och du kan finna ett päronträd”!

Dagens fråga

Har du rest utanför Europa någon gång?

  • Ja (73%, 621 Röster)
  • Nej (27%, 232 Röster)

Antal röster: 853

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev