Kommmuntekniks personal lägger sin sista hand på den ljudisolerade bersån vid S:t Knut. Foto: Fredrik Stenbeck

Havets brus hörs
vid S:t Knuts torg

Detta är grundidén för Gunnar Cerwéns ljudinstallation på S:t Knuts torg i Malmö. Han jobbar på Svenska Jordbruksuniversitet och hans installation ingår i ett större forskningsprojekt på temat ljud.
I en ljudisolerad berså precis bredvid Amiralsgatan kommer projektet att äga rum nu under sommaren. Folk som passerar skall kunna sätta sig där precis bredvid den dundrande paradgatan och uppleva en sorts lantlig frid i form av ljud från naturen. Ibland kommer det att finnas personal på plats för att göra enkätundersökningar om hur ljuden upplevs.
– Redan i dag kan man hitta liknande ljudinstallationer i Malmö, där man har tryckt bort stadsljuden och ersatt dem med naturljud. Vid södervärn till exempel finns det fontäner. Om man står nära dem så kan man endast höra vattnets brus trots trafiken runt omkring, säger Gunnar Cerwén.
Hela idén går alltså ut på att skärma vissa ljud för att lägga till andra. Eller i all fall få folk att flytta över fokus på andra ljud. Studierna kan sedan komma att användas vid anläggning av nya bostadsområden och dess grönytor. Installationen Ljudlandskap Malmö är redan i dag på plats men räknas vara i drift under nästa vecka.
Projektet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Movium, Malmö stad och Ramböll.

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

  • Ja (81%, 635 Röster)
  • Nej (19%, 152 Röster)

Antal röster: 787

Loading ... Loading ...