Vi dansar som ett gammalt par, Illmar

SkD-artiklar tände fullmäktigedebatt

På måndagen inleddes Malmö kommuns budgetfullmäktige. Två dagar är avsatta för att avgöra nästa års budget.
Kommunfullmäktiges ordförande Ilmar Reepalu, S, inledde genom att redogöra för hur de rödgröna ser på framtiden. Den budget de lagt fram är inte någon stark budget, underströk Reepalu. Risken är stor att flera områden inte kommer att klara budgeten. Sex av tio stadsdelar prognostiserar underskott. Utpekade riskposter är hemlöshet, socialbidrag och tekniska nämndens.


Den inledande dagen av budgetfullmäktige kom att präglas av diskussioner kring vilka budgetunderlag som var de mest korrekta.
Ilmar Reepalu förklarade att de rödgröna valt att lägga sig mellan två prognoser – regeringens och SKL:s, Sveriges och Kommuner och landsting.
– Vi tror till exempel på en procent högre skatteintäkter än SKL:s prognos, sa Ilmar Reepalu.


Stefan Lindhe (M) påpekade att Ilmar Reepalu själv satt som vice ordförande i SKL och att han fann det underligt att Reepalu inte trodde på sin egen verksamhets budgetunderlag.
Den borgerliga linjen var att ifrågasätta den budgetprognos som de rödgröna byggde sin budget på. Bland annat oppositionsråden Anja Sonesson (M) och folkpartiets gruppledare Ewa Bertz pekade på att en del av underlaget, närmre bestämt 110 miljoner kronor, var luftpengar.
Flera av fullmäktigeledamöterna använde sig av medias bevakning i debatten.
Moderaterna och Sverigedemokraterna tog fram Skånska Dagbladets granskning av hemtjänsten. Där har det bland annat framgått att en pensionär skulle ha haft 65 kontakter på tre månader.
– Målsättning är att äldre ska träffa samma kontakter, men ni talar inte om hur det ska ske, säger Anja Sonesson.
I artikeln framgick det att Carina Nilsson varit ovetande om vidden av problemen, något som flera reagerat på eftersom hon är ansvarigt kommunalråd. Carina Nilsson menade då att hon inte kände igen sig i beskrivningen.
Moderater, SPI och Sverigedemokraterna pekade på en artikel i Sydsvenskan om modersmålsundervisning, där föräldrar framfört att lärare som talade svenska var viktigt. De rödgrönas satsning om 30 miljoner kronor på just fråga ifrågasattes därför.
– Modersmålsundervisningen kommer inte att göra någon skillnad, menade Anja Sonesson (M).
Ansvarigt kommunalråd Katrin Stjernfedt Jammeh (S) vill dock nyansera bilden. Modersmålsundervisning är något som de är ålagda att ge.
– Med tanke på att modersmålsundervisningen är en så liten del av skolans budget är det lite förvånad att skoldebatten alltid tycks hamna här, sa hon. Modersmålet handlar inte om att undervisa i föräldrarnas språk utan i barnets språk.
Budgeten för 2012 beräknas bli klubbad någon gång under tisdagseftermiddagen.

Dagens fråga

Har du rensat ut julen nu?

Loading ... Loading ...