Folkemödet i Österlens skugga

Samma språk. När Bornholms regionskommune nu köpt Almedalskonceptet så har Bornholm hamnat i centrum för den danska och öresundska politiken. Eller? Nja, politikerna på såväl Bornholm som Österlen kan inte förlita sig på någon annan än sig själv.
Nyhetsrapporteringen i Danmark domineras sedan en tid av spekulationer kring utgången av det Folketingsval som ännu inte är utlyst. En hel del talar för att Socialdemokraternas Helle Thorning-Schmidt blir ny statsminister till hösten. Mot denna bakgrund var temperaturen vid premiären för Folkemdet i Allinge hög redan från start. Alla de danska partiledarna var på plats, liksom en mängd organisationer och privata företag. En snabb analys ger vid handen att konceptet har gått hem även i Danmark, och att Folkemödet 2012 kommer att vara större än i år

Folkemödet i Allinge har poänger som Almedalsveckan inte har: Allinge på Bornholm ligger i det som kallas Öresundsregionen, och därmed så blir Folkemödet en angelägenhet inte bara för Danmark utan även för Skåne. Öresundsinstituttet deltog, med såväl seminarium som utdelning av sin excellenta, tvåspråkiga tidskrift Job & Magt. Flera skånska regionråd var på plats, bland dem Katarina Erlingson (C). Det interregionala organet Öresundskomiteen var som sig bör där, och har haft en pådrivande roll i Folkemdets tillkomst. Ett seminarium liksom ett välbesökt Öresundsmingel stod på Öresundskomiteens agenda.

Mer än tio år
efter Öresundsbrons öppnande förvånas man ändå och alltsomoftast över hur dåligt utbyggda kontakterna är mellan intressenter i den svenska respektive danska delen av Öresundsregionen.

Förvisso sågs i Allinge spridda skurar av skånska politiker och reportrar som på olika sätt försökte greppa den danska samhällsdebatten. Men förgäves letade jag efter tecken på representation från sydöstskånska kommuner som Ystad och Simrishamn. Kanske var någon där helt inkognito?

Precis som Bornholm med nöd och näppe hör till Danmark, lika knappt är det att Bornholm kommer med på Öresundskartan.
Bornholm har, trots sitt läge mitt i södra Östersjön, blivit utkanternas utkant. Och precis som de sydskånska politikerna vill ha snabbast möjliga förbindelser till Malmö/Lund, så märktes det i Allinge att många bornholmares största bekymmer är hur de snabbt och billigt ska kunna ta sig till Köpenhamn.

Bornholm med sina drygt 40 000 invånare utgör det befolkningsunderlag som Ystad och Österlen saknar för att bli ett område att räkna med. Historiskt, ekologiskt och kulturellt hör Bornholm och Österlen ihop.
Tillfälligheter i historien gjorde att Skåne och Bornholm hamnade i olika stater. Men om Österlen och Bornholm ska möta framtiden med tillförsikt så måste båda parter inse att storstäderna vid Sundet inte är det allenagörande mirakelmedlet. I partnerskap skulle Ystad-Simrishamn-Rönne kunna bli som Köpenhamn-Lund-Malmö, om än i mindre skala.
Bornholmskan och skånskan på Österlen är samma språk – så varför ska det vara så svårt att tala med varandra?

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×