De vill minnas och påminnas om folkmordet. Foto: Ola Claesson

En lind för Halabja

Morgonen den 18 mars 1988 flög 16 anfallsvågor av Saddam Husseins krigsplan in över staden Halabja i norra Irak.
Det var under sluttampen av Iran-Irak kriget och sedan 1986 hade Saddam Hussein lanserat planen al-Anfal, en plan för att förgöra det kurdiska motståndsrörelsen i norr.
Långt från den kurdkontrollerade armébasen i stadens norra delar regnade biokemiska vapen ner över civilbefolkningen. Siffrorna för hur många som dog i gasattacken skiftar men mellan 5-6 000, och många följde efter i sviterna nerv- och senapsgas.

I AF-borgen, 23 år senare, har några kurdsvenska ungdomar samlat människor för att stödja ett projekt. Att förmå Lunds kommun att sätta upp ett träd, troligen lind, i Lund som en påminnelse om folkmordet.
-Vi ville påminna folk, svenskar som kurder, om folkmordet, säger Dilan Cetinkaya. Ett träd symboliserar kunskap och liv.
De har samlat in en namnlista för att förmå kommunen godkänna planteringen.
– Under hela min uppväxt har Halabja alltid funnits där, säger Perwin Iranzadena som knappt var född när gasningen hände, men som kurd kommer man ihåg.

Bohran Yassin, lektor i mellanösternkunskap på lunds universitet inleder kvällen med att prata om kurdernas kollektiva minne. Och en undflyende och passiv omvärld.
– Man kan säga att Saddam Hussein lyckades i sin kampanj att framställa Iran som skyldiga, säger han.
Västvärlden var mer vänligt inställda till Irak än Iran under kriget och rapporteringen om gasbombningen av Halabja var sparsam.
– Tystnaden är en integrerad del av den kurdiska tragedin, säger han.
Kurdfrågan är infekterad, ett erkännande av folkmordet är ett erkännande av den kurdiska folket.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Tror du på ett liv efter detta?

Loading ... Loading ...