Personkampanj en balansgång

Blott sex ledamöter av 349 tog sig till riksdagen 2006 trots att de inte stod på valbar plats på partiernas vallistor. Att klara det politiska konststycket att få mer än åtta procent av sitt partis personkryss i en specifik valkrets är tufft.
Det säger statsvetaren Peder Nielsen, som skrivit rapporten ”Ett decennium med personval”.
– Det krävs mobilisering av ett väldigt omfattande lokalt nätverk. Man måste även ta hjälp av partiets resurser för att bedriva kampanj.

Att ha föreningar och församlingar i ryggen är positiva faktorer när det gäller personvalsarbetet, konstaterar Peder Nielsen. Kandidater med utländsk bakgrund har en fördel när det gäller att attrahera personkryss. Det är dubbelt så vanligt att invånare med utländsk bakgrund kryssar en kandidat jämfört med personer som är födda i Sverige.
– Kandidater med utländsk bakgrund får också stöd av grupper med utländsk bakgrund.
Hypotesen är i alla fall att det hänger ihop, säger Peder Nielsen. Ett personvalssystem innebär att en kandidat måste gå balansgång, säger han. I första hand ska kandidaten representera partiets politik men också sin egen.
– Det finns ett behov av profilera sig gentemot andra kandidater, även kandidater från det egna partiet.
Finns det en risk att kandidater ger vallöften som gynnar särintressen?
– Det finns ingen sanktion mot det. Men skiljer sig löften från partiets politik riskerar det att skapa konflikter. Ger man dessutom löften som inte hålls kan väljarna överge personen i nästa val.

Dagens fråga

Har du börjat köpa julklappar än?

Loading ... Loading ...