– Vi har gjort mycket stora investeringar för att bättra säkerheten och det har resulterat i klara förbättringar

Riskzonen runt om Stadex har minskat

Riskzonen har nu krympt till 75 meter från fabriken mot tidigare 280 meter. Därmed har förskolor, skolor och boende hamnat utanför den ”röda zonen.”
I analysen beskrivs riskerna som mycket små eller försumbara för boende och verksamheter i närområdet vid brand, utsläpp eller explosion.
Men under lång tid har oron varit stor bland människor som bor och vistas i området.
Fabriken, som använder det brandfarliga och cancerframkallande ämnet propylenoxid, har fått högsta skyddsklass. Industrin ligger några hundra meter från bostadsområden som Sofielund och Rosengård. Och alldeles intill går kontinentalbanan.

Inom kort kommer Stadex att skicka ut information om de nya riskbedömningarna till 3 000 hushåll och företag i närområdet.
– Vi har gjort mycket stora investeringar för att bättra säkerheten och det har resulterat i klara förbättringar, säger företagets vd, Jan Venneman.

Bakom den
nya analysen står utöver Stadex även Räddningstjänsten Syd och konsultföretaget Tyréns.
Men det är högst tveksamt om den minskade riskzonen kommer att innebära någon påtaglig utveckling av Sofielunds industriområde.
– Nej, jag hoppas att kommunen inte ger bygglov till annat än industrier här runt omkring. Hela området är detaljplanerat för industrier. Jag är fullt medveten om att det här inte är något bra läge för en stor fabrik. Men vi har funnits här i 50 år och har hela tiden uppfyllt de krav som ställts på oss. Det som hänt är att staden har vuxit runt omkring oss och det är något som vi inte råder över.
Jan Venneman har blandade känslor inför de grupper som protesterat mot Stadex och som vill ha bort fabriken.
– Många tror att fabriken är betydligt farligare än vad den är. Det är inget roligt att bli utpekad som en miljöbov när vi tvärtom satsar mångmiljonbelopp på säkerheten. Nu har det handlat om 25 miljoner om året.

– Men det är samtidigt bra att få in synpunkter. Det gör att vi håller oss ännu mer uppdaterade. Ett resultat är att vi numera även har en egen hemsida med information till allmänheten. Och framöver ska vi satsa ytterligare på säkerhet.
Att flytta den nya fabriken och bygga upp den på nytt ser Jan Venneman däremot som helt orealistiskt. Enligt beräkningarna skulle det kosta 400 – 500 miljoner.
– Vi har inget att dölja. Men som företagare måste vi kunna planera framåt och behöver klara spelregler.
– Från Malmö stads sida sticker man huvudet i sanden när det talas om att ”fabriken inte ligger bra, men att man inget kan göra.” Vi följer de riktlinjer och krav som ställs på oss. Och det är Malmö stad som gör upp planerna för framtiden, konstaterar Jan Venneman.

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×