Glor-Isol

Stehagsrecept på slamfärg

1981 köpte målarvännen Nils Westerström receptet och låter det än i dag skydda kulturbyggnader runt om i Sverige. I färghandeln i Stehag tröttnade Thord Schunnesson på resultatet av slamfärgerna han sålde. Han tyckte att de borde hålla längre och började prova sig fram för att hitta en bättre färg. Under några år på 1930-talet experimenterade han sig fram till ett färgpulver, en torrvara som kunderna sedan kunde röra ut i vatten för att måla lador, stugor och staket med. En första storskalig testmålning gjordes på 40-talet då Granbo gård utanför Teckomatorp målades röd. Färgpulvret vann snabbt mark eftersom det i sin pulverform tog mindre plats vid både frakt och lagring – och eftersom det ansågs bättre än många konkurrenters färg. På 40-, 50- och 60-talet var färgen, döpt till Glor-Isol, ett känt varunamn i Skandinavien. Färgpulvret tillverkades i Glor-Isolfabriken i Stehag av färghandlare Schunnesson. I en gammal reklamfolder för färgpulvret kallas färgen för konserverande, renlig och möjlig att lagra på obegränsad tid. Hur gammal broschyren är framgår inte – men telefonnumret till Stehagsfabriken består enbart i tre siffror. Nils Westerström flyttade från Oskarshamn till Marieholm 1969 och stötte så småningom på Thord Schunnesson. De båda målarna blev snart vänner. – Thord berättade många historier om sin färg. Om hur konkurrenternas protester stoppade hans patentansökan, om exportplanerna mot Finland, Ryssland och Canada och hur han blev förbjuden att köpa pigment från Falun. Även om Thord Schunnesson tog fram en egen röd kulör blev ändå Faluns protester en första spik i kistan för Glor-Isols storhetstid. Efter en familjetragedi lade han ner fabriken och sålde färgen endast över disk. 1981 erbjöd färghandlare Schunnesson Nils Westerström att köpa färgreceptet. – Jag funderade ett tag men bestämde mig sedan för att göra det, säger Nils Westerström. Han köpte receptet, pulverblandaren och de torrvaror som Schunnesson hade kvar. Han kostade på sig ett färgtest på Statens provningsanstalt och blev sedan ytterligare övertygad om att han räddat ett kulturarv. På hobbynivå spenderar han nu somrarna med att måla ekonomibyggnader på skånska gods och gårdar i Glor-isolrött.

Dagens fråga

Brukar du vinterbada?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev