Rivningsmassor tas om hand i Skabersjö

Bygg- och miljönämnden beviljade bygglov på sitt möte i torsdags kväll. Området ligger strax intill väg E 65 vid Skabersjö och används i dag som jordbruksmark. Markägare är Peder Thott på Skabersjö gods men han kommer att hyra ut marken till Ågab som är ett dotterbolag till Sysav och Sydsten. Närmaste granne är Västraby skogshus som ligger 400 meter från platsen och även det huset ägs av Skabersjö gods. Den anläggning som nu ska byggas är på hela 54 000 kvadratmeter. Hit kommer lastbilar att köra rivningsmassor, i första hand asfalt och betong för lagring. siktning, krossning och försäljning. Anläggningen har kapacitet för att ta emot 250 000 ton massor per år. – Ågab har en anläggning i Malmö hamn i dag men kan inte vara kvar på den platsen. Läget vid E 65:an är bra och eftersom anläggning både ska få bullervall och en trädridå är vi positiva, kommenterar bygg- och miljönämndens ordförande Jan-Erik Eriksson (S). Genom att flytta anläggningen till Skabersjö undviks också långa transporter genom Malmö.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×