Vindkraftverk överklagas

Grannarna har överklagat beslutet till länsstyrelsen. De tycker inte att det är en bra idé att bygga vindkraftverk i det här området. Det är E on vind som fått bygglov att bygga vindkraftverken. Tre av dem ska ligga i Törringe/Svenstorpsområdet och övriga två på andra sidan väg E 65 en bit från Kädarps ridhus. All mark ägs av Skabersjö gods men godset har ingått ett avtal med E on vind om att vindkraftverken får byggas här. Godset kommer att få ersättning för att marken inte längre kan användas som jordbruksmark. En ansökan om miljötillstånd är inlämnad men länsstyrelsen har ännu inte tagit beslut om denna. Det bygglov som bygg- och miljönämnden i Svedala kommun redan beviljat möter alltså motstånd. En av de närboende konstaterar i sin skrivelse att verken ligger för nära bebyggelse. Enligt honom bör det vara minst tre kilometer till närmaste hus för att ingen ska ha obehag av ljudet. Grannen påpekar också att vindkraftverk inte är några vackra skapelser som förskönar miljön utan tvärtom. Ytterligare en person som bor i närheten av området vill att bygglovet upphävs. Han ifrågasätter placeringen av vindkraftverken som ligger i omedelbar närhet till bevarandeområde Skabersjö. ”Som exempel kan nämnas att på min fastighet i Skabersjö får inte byggnation eller förändringar göras utan speciell bygglovsprövning, men tydligen får 130 meter höga vindkraftverk byggas”. Han oroas också av att gårdens hästar kan bli störda. Eftersom de tävlar på elitnivå kan detta innebära ett stort ekonomiskt avbräck för verksamheten. Om bygglovet inte upphävs överväger han att rikta ekonomiskt skadestånd mot projektet. Tilläggas kan att samtliga vindkraftverk placerats i områden som pekats ut som lämpliga för vindkraftverk av Svedala kommun. Flera bygglov för vindkraftverk är beviljade men ännu finns inget vindkraftverk på plats.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×