Linda Strand

Studenter lär sig om insekternas mikrokosmos

Kursen, som ges av ekologiska institutionen vid Lunds universitet, startade den 20 juli. Studenterna har redan lärt sig en hel del, tycker de. – Det blir mer och mer så att när vi hittar en art som vi känner igen, så låter vi den vara. Stöter vi på något vi inte känner igen, fångar vi exemplaret och lär oss då nya saker, säger Alexander Hegg.

Hans kurskamrat Annika Tufvesson har liknande erfarenheter. – Jag vill inrikta mig på djur. Det är kul att kunna svara när kompisar kommer och frågar mig. Annars kan de säga ”kan du inte det” när de pekat på något, säger hon. Många av eleverna brukar säga att det är en rolig kurs, fyller läraren Linda Strand i. – Det är väldigt lite frånvaro. Ändå är det ett tufft schema. Varje dag är det exkursion klockan 9-17, säger hon.

Denna dag ligger fokus på trollsländor. Det är därför Linda Strand är med. Hon är expert på detta slags insekter och driver bland annat trollsländeprojektet, en kartläggning av faunan i Skåne. Läget för dessa små djur är förhållandevis gott. – I Tyskland är 50 av 70 trollsländearter hotade. I Sverige rör det sig om fem av 60, säger hon. Förklaringen är framför allt att svenska sjöar, bäckar och våtmarker är renare än de är på kontinenten. – Trollsländorna har speciella levnadskrav. De trivs i vatten som inte är påverkade, till exempel av näringsläckage från jordbruket, säger Linda Strand. Trollsländor har ett rykte om att bara leva i en dag, men det är felaktigt, fortsätter hon. – Myten handlar egentligen om dagsländorna, som lever ett par tre dagar som flygande insekter. De saknar mundelar och när de parat sig och lagt ägg, så dör de, säger hon.

Trollsländorna lever totalt i två, tre år och som flygande i ett par månader, om de har tur. – De har mundelar och äter både fjärilar och varandra. De är riktiga rovdjur, säger Linda Strand. Lite speciellt med trollsländor är också att de har revir, som de försvarar på största allvar. Markus Franzén, forskare och kursansvarig, säger vid samlingen att han är nöjd med dagens utflykt till Vomb. – Det har gått ganska bra, även om det har blåst kraftigt. Vi har gått bet på kejsartrollsländan, en av de största arterna i Sverige. Å andra sidan har vi hittat många dagfjärilar och humlor, säger han. Den sistnämnda insektstypen är en vetenskap i sig. I Sverige finns det ett 40-tal artor humlor. I Skåne 20. Under Vombdagen hittade studenterna tio av dessa.

Markus Franzén och hans kollegor försöker lära eleverna att se insekterna i ett större sammanhang. – Vi försöker sätta in insekterna i ett naturvårdspersepktiv. Om man till exempel ser ovanliga arter, sådana som är på tillbakagång, vet man att marken är särskilt intressant, säger han. För studenterna väntar kursens höjdpunkt. I mitten av augusti tillbringar de, tillsammans med lärarna, en vecka på Gotland. Eleverna får sätta upp var sitt mål, till exempel att hitta så många dagfjärilsarter som möjligt och fördjupa sig i dessa. I slutet av vistelsen redovisar alla sina resultat för varandra.

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×