Per-Olof Andersson i Gunnarp visste inte att hans villla hade varit fångläger för utländska kvinnor. Foto: Ulf Johansson

Tjörnarp hade fångläger

I en herrgårdsvilla vid Tjörnarp hölls ett 60-tal utländska kvinnor fångna efter Tysklands kapitulation under andra världskriget. Många av kvinnorna hade tidigare suttit i tyska koncentrationsläger och fick aldrig veta varför de hölls inspärrade. – Det fanns inga säkerhetspolitiska skäl för det, utan lägret var snarast ett sexualpolitiskt verktyg. Kvinnorna var fullständigt rättslösa, säger historikern Tobias Berglund. Han är verksam vid Uppsala universitet och har tillsammans med journalisten Niclas Sennerteg skrivit boken ”Svenska koncentrationsläger i tredje rikets skugga”. Den lyfter fram 14 närmast okända läger runt om i Sverige under och efter krigsåren på 1940-talet. Det är väl känt att svenska kommunister och syndikalister skickades till arbetsläger under kriget och att utländska militärer internerades. Däremot är det först nu som behandlingen av civila utlänningar kommer fram ordentligt i dagens ljus. Som mest satt 2 000 personer inspärrade i dessa fångläger. Tobias Berglund konstaterar att lägren för de civila utlänningarna påminner om dagens hårt kritiserade Guantánamo Bay. Fångarna fick varken veta vad de misstänktes för eller hur länge de skulle hållas inspärrade. Någon juridisk prövning gjordes aldrig.

Om väggarna i den numera gulklädda villan kunde tala skulle de berätta om den vanmakt kvinnorna måste ha känt. Forskaren förklarar att det finns många dokument som vittnar om den hårda psykiska press som fångarna var utsatta för. –Det gjordes många rymningar i Tjörnarp, vilket är konstigt med tanke på att det fanns fyra beväpnade konstaplar och en vakthund. Det finns även berättelser om kvinnor som drack Kloral, en sorts rengöringsmedel, för att berusa sig. – Lägret i Tjörnarp sticker ut jämfört med övriga läger. Här blandades kvinnor som suttit fem, sex år i koncentrationsläger och kommit till Sverige med vita bussar med norska kvinnor som haft ihop det med tyska soldater och flytt till Sverige. Det uppstod enorma motsättningar och stämningen i lägret var otroligt dålig.

Historikern uppger att det bodde ett 20-tal kvinnor i lägret åt gången och under det dryga år som verksamheten bedrevs passerade närmare 60 personer förbi lägerchefen Anna Edins kritiska ögon. – Vi vet att lägret avvecklades under slutet av sommaren 1946, eftersom det finns dokument som visar att taggtråden såldes till en bonde i närheten, berättar Tobias Berglund.

En bidragande orsak till stängningen var ett brev som traktens kyrkoherde skickade till den statliga Utlänningskommissionen, som motsvarar nuvarande Migrationsverket. Kyrkoherden skrev på uppmaning av bygdens kvinnor, som var mycket oroliga för att de utländska kvinnornas närvaro skulle leda till mängder av förstörda äktenskap. – Samtidigt började hela lägersystemet ifrågasättas. Det hade ju gått ett år sedan kriget hade upphört i Europa. Kvinnorna i lägret var mellan 19 och 35 år och det hände säkert att de fick kontakt med män från trakten under sina permissioner. Tobias Berglund slår fast att det inte handlade om någon prostitution, utan att kontakterna var av mer vardagligt slag. Unga kvinnor brukar vara intresserade av unga män och vice versa. Han påpekar att det inte var särskilt konstigt att kvinnorna som hade suttit i tyska koncentrationsläger kände ett behov av att fly vardagen.

Forskaren konstaterar att en hemsk människosyn präglade lägret. Om en kvinna fanns antecknat att hon var ”lat och dålig på sömnad”. – Just den kvinnan hade i fem år tvingats sitta och sy SS-uniformer i koncentrationslägret Ravensbrück. Hur tror du att det kändes för henne att fly till Sverige, för att på nytt sättas i läger och tvingas att sy? – Övriga läger hade säkerhetspolitiska aspekter som det går att debattera, men det hade inte Tjörnarp. – Faktum är att lägret inte ens fanns omnämnt i den statliga utredningen. Vi fick reda på lägrets existens av en ren slump. Det var en tjej som jag undervisade som råkade hittade Utlänningskommissionens arkiv, förklarar Tobias Berglund.

Dagens fråga

Är du ledig under sportlovet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev