Havshingsten har korsat Nordsjön och Irländska sjön och är nu på väg hem igen till Roskilde. Foto: Vikingaskeppsmuseet

Havshingsten seglade till Irland

65 mans besättning på ett öppet vikingaskepp. 0,8 kvadratmeters svängrum för var och en. Det är svårt att föreställa sig hur det faktiskt är att segla ett vikingaskepp på Atlanten. Men museibesökarna kan se en kort film från resan till Irland i fjol. Den ger en aning om vilka påfrestningar det handlar om. Havshingsten, vars poetiska namn hämtats från vikingatiden, mötte mycket hårt väder i Irländska sjön, men hade dessförinnan även drabbats av roderhaveri på Nordsjön. Hemresan, som startade i Dublin den 29 juni i år, blev inte mindre tuff. Havshingsten rundade Lands”s End i Cornwall i hårt väder, sjösjukan härjade, och till slut tvingades man att evakuera fyra av besättningen till följebåten. – Men kaptenen konstaterar att skeppet klarade sjögången alldeles utmärkt – det är inte skeppet som är begränsningen, utan besättningen, berättar Merete Ettrup, aktivitetskoordinator på Vikingaskeppsmuseet.

Hon poängterar också att Irlandsresan alls inte är något jippo, utan en del av forskningen kring nordisk skeppsbyggnadskonst. Utgrävningarna i Roskildefjorden gav inte alla svar hur fartygen var riggade och utrustade. Man får gissa sig fram och seglatsen är ett praktiskt experiment med mast, tågverk och roder. Intresset för Havshingsten är stort även på Irland. I fjol fick vikingaskeppet ett storslaget mottagande i Dublin, en stad som faktiskt har sitt ursprung i en vikingabosättning. Det finns också anledning att se vikingahärjningarna i ett nytt perspektiv. Analyser har visat att förebilden till Havshingsten faktiskt byggdes just på Irland. Kopian har fått namn därefter: ”Havshingsten från Glendalough.” Att dåtidens skepp krävde stora besättningar (sannolikt 80-100 man på Havshingsten) torpederar också bilden av vikingar som råa, oborstade busar. – Vikingarna var i själva verket mycket sociala, de var väldigt beroende av varandra för att hantera fartygen. Den 9 augusti blir det stor fest i Roskilde. Då kommer Havshingsten hem.

Dagens fråga

Såg du första avsnittet av På spåret?

Loading ... Loading ...