Nu blir livet bättre på fågelreservatet Gråen

– Det ser lite bättre ut än förra året och vi uppskattar att antalet skarvar minskat från drygt 500 till omkring 300 par. Men det är bara en uppskattning eftersom grönskan gör det svårt att räkna alla bo, berättade Kenneth Bengtsson. Skarvarnas ökning har gått snabbt, så sent som 1975 fanns det bara 340 par i två kolonier i Kalmarsund, medan det tjugo år senare, 1995, häckade 16 000 par i 75 kolonier och på Gråen etablerade sig skarven i början på 90-talet. Även om fågellivet förbättrats på Gråen så delade Kenneth Bengtsson inte Statens Fastighetsverks glädje över att så många besökare tilläts beträda reservatet under lördagen. – Nej, det var väldigt olyckligt eftersom många fåglar häckar och andra precis har fått ungar. Det här är en väldigt känslig tid för fågellivet, poängterade han och ämnar ta upp problemet med berörda myndighet. Vanligtvis är reservatet stängt för besökare under perioden 15 mars till 1 augusti eftersom man då riskerar att störa fågellivet. – Men i augusti är det inga problem, poängterade Kenneth Bengtsson med anledning av att Statens Fastighetsverk då planerar att göra om den succén med att visa Gråens hemliga rum för allmänheten.

Och ett skäl till reprisen är det faktum att endast 400 personer drygt hade möjlighet att följa med på den populära turen och gratisbiljetterna tog slut på mindre än en timme. Fågelreservatet på Gråen etablerades redan 1929 och under en lång följd av år har Kenneth Bengtsson och Pauli Kananen fågellivet på ön. Förra året var besvikelsen stor eftersom många fåglar då bytt häckningsplats, främst beroende på minkens framfart. – Men i år var det bättre och det är positivt, nu får vi hoppas att den utvecklingen fortsätter, avslutade Kenneth Bengtsson.

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...