Opinion

Dyrare. Ett effektivt sätt att minska utsläppen av växthusgaser, spara miljön och mildra det trafikkaos som råder i våra större städer under rusningstid är att satsa på kollektivtrafiken. För att detta ska fungera optimalt måste samhället därför erbjuda täta och billiga transporter. Men i Region Skåne tycks andra prioriteringar gälla. Vid senaste årsskiftet höjde Regionen taxorna för kollektivtrafiken med omkring tio procent. Kritiken var hård men majoriteten, allianspartierna och miljöpartiet, drev ändå igenom höjningen bland annat med motiveringen att taxorna inte höjts på länge. Men det var inte slut med det. I förra veckan beslutade nämnden för kollektivtrafik att föreslå ytterligare en höjning med bortåt 10 procent av Skånetaxan. Priset på Skånekortet kommer, om förslaget går igenom i fullmäktige den 16 juni, att stiga från 960 till 1060 kronor vid årsskiftet. Dessutom kommer en avgift på 20 kronor att införas om man vill ladda sitt period- eller rabattkort ombord på buss. Nämndsordförande, Lars- Ingvar Ljungman (m), motiverar höjningen på samma sätt som den tidigare. Han menar att priserna i dag är relativt låga, den stora resandeökningen och krav på investeringar. Några tankar på miljön tycks inte finnas, åtminstone inte hos dem som ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. lva

Dagens fråga

Kommer du att följa MFF:s bortamöte mot Wolfsburg

Loading ... Loading ...