Krav på husnummer

Det har politikerna i kommunstyrelsen beslutat. Kravet finns från den 1 juni inskrivet i kommunens uppgraderade lokala ordningsföreskrifter. – Det är viktigt att ha nummer på sitt hus, så att ambulans, Posten och andra kan se vilken adress det är, säger Mikael Andersson, gatuchef i Kävlinge. I den nya ordningsstadgan står det att alla fastighetsägare har skyldighet att sätta upp en skylt som anger vilket nummer fastigheten har. Den ska vara väl synlig och ha en tydlig text. Samma krav finns i Vellinge, där Kävlinge hämtat det ifrån.

Dagens fråga

Brukar du sopsortera?

Loading ... Loading ...

Webbkryss