Dömda sverigedemokrater hoppas frias i hovrätten

Paret påstod i en blogg att en namngiven person deltog i en våldsaktion mot ett möte som sverigedemokraterna höll i Eslöv 2006 och då bland annat fönster krossades. Men påståendet ska enligt domen varit gripet ur luften. Bloggarparet fälldes för förtal av person i tingsrätten, men har nu bett sin advokat att snarast möjligt syna möjligheten att hovrätten vänder på steken och friar dem.

– Jag har bara ansökt om prövningstillstånd hos hovrätten och ännu inte hunnit ta ställning till om det finns utsikter att en hovrättsdom friar dem. Jag kan alltså inte ge paret någon rekommendationen om hur de ska förhålla sig till ett överklagande förrän i slutet av nästa vecka, säger advokaten.

Det har sagts att målet kan ha principiellt intresse mot denna bakgrund: Är det öppet för luftiga påståenden i medierna om en persons dåligheter, om människan är en känd offentlig person? Frågan är inte fullt ut besvarad av rättsväsendet. Avvägningar kring ”offentlig person” görs från fall till fall

När bloggarparet skrev förklenande om personen och påstod att denne deltagit i demonstrationen som urartade till skadegörelse, svarade den utpekade med att polisanmäla bloggarparet för förtal. ”Jag deltog inte i attacken”, hävdade den utpekade och styrkte det med vittnesstöd. Paret Stefan Olsson och Carina Herrstedt ser den aktuella bloggtexten som en politisk utsaga och menar att den utpekade är en offentlig person mot bakgrund av att personen framträtt i tv och andra medier och där uttalat sig om attacken mot mötet.

Tingsrätten säger i sin dom att den utpekade inte kan betraktas som en offentlig person och därmed faller utpekande av honom som aktiv i attacken utan för det allmänt intressant. Tingsrätten dömde paret att betala ett skadestånd på 5 000 kronor till den utpekade.

Dagens fråga

Har du köpt sommarkortet?

Loading ... Loading ...