I påsk kopplas övre delen av spårkorsningen

Dansk högertrafik för tåg till Malmö

Resenärerna har redan fått vänja sig vid att passera genom tunneln vid Arlöv. Nu kopplas även den övre delen av korsningen in och två spår blir plötsligt fyra. Just påskhelgen är perfekt för den här typen av trafikstörande banarbeten, konstaterar Jonas Bengtsson, informatör vid Banverket. Det är många dagar utan arbetspendling. Förra påsken leddes trafiken ner i tunneln. och nu är det dags för det slutgiltiga steget. – Men det blir bara sex timmar under natten mellan långfredagen och påskafton som vi släcker ner trafiken helt, berättar banverkets projektledaren Anders Hällvall. Spårkorsningen, som är cirka två kilometer växlar på ett smidigt sätt över tågen från svensk vänster- till dansk högertrafik. Det har varit flera bud var korsningen lämpligen borde ligga. – Vid Lernacken, Spillepeng och Malmö godsbangård. Men det hade varit klart sämre om den legat ända ute vid Lernacken. Spårkorsningen hamnade till slut i Arlöv, och skiftet från vänster- till högertrafik ska kunna ske i höga hastigheter. – Just nu är det hastighetsreglerat här till 70, till midsommar höjer vi till 130 och på senhösten till 160-200 km per timme. 130 har varit maxhastigheten tidigare. Men så värst stora avtryck i tidtabellen blir det ändå inte, eftersom det rör sig om en så kort sträcka, påpekar han. – Dessutom startar andra arbeten. Bangårdsanpassningen i Malmö startar 2009, och därmed kan man inte tillgodogöra sig några större marginaler i tidtabellen. Ytterligare en finess med spårkorsningen är ett femte spår för godstågen. En separat förbipassage som kopplas in först den 5 maj. – Därmed blir det ett bättre flöde in till godsbangården. Spårkorsningen i Arlöv är samtidigt första steget mot fyra spår på stambanan mellan Malmö och Lund. När resten byggs ut är fortfarande ett stort frågetecken. Striden om tågtunneln i Åkarp rullar vidare. Banverket vill se en lösning i markplan, och ärendet ligger hos regeringen för slutgiltig prövning.

Dagens fråga

Ska du rösta i EU-valet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev