Icke önskvärd. När pingstvännerna fick klart för sig vad Claes Schmidts alias Sara Lund skulle prata om

Pingstvänner stoppar föreläsning av transvestit

Nöjesprofilen och föreläsaren Claes Schmidt från Malmö håller ett 120-tal föreläsningar varje år. Han gör det alltid under sitt kvinnliga alias Sara Lund. På lördag är det internationella kvinnodagen, då är Claes Schmidt och hans alter ego Sara Lund inbjudna till Hässleholm av kvinnoföreningen Zonta. Föreningen hade hyrt Pingstkyrkans lokaler i Hässleholm. Men när pingstförsamlingens pastor Magnus Jonegård läste om innehållet i föredraget ”Kvinnor, män och alla vi andra” på Claes Schmidts hemsida backade plötsligt församlingen.

– Det är inte personen det handlar om utan innehållet i föredraget, vi kan inte ställa upp på det innehållet. Det strider mot församlingens värderingar, grundsyn och lära, säger Magnus Jonegård. Han vill inte gå in på vilka delar i Claes Schmidts föredrag som han vänder sig mot innan han har pratat med Zonta om sitt beslut. Han poängterar dock att det inte beror på att Claes Schmidt är transvestit. Jonegård lutar sig mot kyrkans etiska regler vid uthyrning av lokaler där det står att läsa: ”Lokalerna får inte utnyttjas för sådan verksamhet som står i strid med församlingens värderingar, grundsyn eller lära.”

Föredraget är nu flyttat till en närbelägen skola. – Vi har hjälpt dem med annan lokal på Linnéskolan som ligger 500 meter från Pingstkyrkan, som de accepterade, säger Magnus Jonegård. Claes Schmidt är besviken på Pingstkyrkans agerande och drar paralleller till pingstpastorn Åke Green på Öland som blev friad i ett uppmärksammat mål i Högsta domstolen. En parallell som Magnus Jonegård har valt att inte kommentera. – Du kommer ihåg Åke Green, han tycker att homosexualitet är en cancersvulst. Eftersom jag pratar om alla människors lika värde gör jag ingen uppdelning i vilken sexuell läggning människor har. Jag vet att de har väldiga problem i Pingstkyrkan med andra sexuella läggningar än heterosexualitet, eftersom jag pratar om alla människors lika värde så stör det väl dem, säger Claes Schmidt.

Dagens fråga

Kommer du att följa MFF:s bortamöte mot Wolfsburg

Loading ... Loading ...