Mer 30 barn får vänta för länge på dagisplats

I skollagen ingår att kommunen ”utan oskäligt dröjsmål” ska erbjuda plats i förskola när vårdnadshavare anmält behov. Lagen anger inte vad som är oskäligt dröjsmål. Men Skolverket och Sveriges kommuner och landsting har satt gränsen fyra månader. Eslövs kommun har hittills med några enstaka undantag klarar den gränsen.

Men i januari kommer kommunen att bryta mot Skollagen i stor skala. 30-40 barn som stått i kö fyra månader får inte plats. – Vi kommer att överskrida fyra månader med några veckor, säger förskolchefen Siv Wilborgsson. Vi räknar med att en tillfällig förskola ska vara klar vecka fyra. Då måste vi först ta in de som behöver plats i början av januari. Därför får även de som ska ha plats i slutet av månaden vänta mer än fyra månader. Anledningen till de oskäliga väntetiderna är att den vilda jakten på tomt för en tillfällig barnstuga hittills misslyckats. Kommunen har presenterat det ena förslaget efter det andra men i samtliga fall har grannar protesterat.

Tiden medger inte ett överklagande och prövning av länsstyrelsen. Ytterligare en ansökan om bygglov för en tillfällig förskola lämnades in på fredagen. Ansökan gäller en tillfällig förskola med två avdelningar söder om Norrebo vid Lapplandsvägen. Marken ska enligt planen användas för förskola och det har funnits en paviljong där tidigare. – Om förslaget i ansökan inte bryter mot planen behöver vi inte höra grannarna, säger stadsarkitekt Lennart Fredriksson. De fick möjlighet att yttra sig när planen behandlades. Barn och Familj hoppas på ett snabbt beslut om förskolan. Eftersom den ska vara tillfällig kan beslut om bygglov fattas på delegation.

Paviljongerna är klara men det dröjer åtminstone till mitten av januari innan det kan bli inflyttning. Norrebo 2 har funnits med som alternativ en längre tid. Men det är något av en nödlösning eftersom de långa köerna till förskolan finns i centrala Eslöv. – Vi har verkligen ansträngt oss för att hitta en plats i centrum, säger Siv Wilborgsson. Det finns redan en hel del barn som har förskoleplats men står i kö för en plats vid Ekebo och Skyttebo eftersom de bor i centrum. Det finns föräldrar som varje dag måste cykla med barnen till en förskola utanför centrum. Ansökan om en tillfällig förskola vid Norrebo innebär inte att kommunen gett upp planerna på en förskola i centrum.

Byggnadslovet för en barnstuga i Skytteskogen prövas av länsstyrelsen och även förslaget om en förskola söder om Tåbelund finns kvar. Ett alternativ som slopats är Edelbergsparken vid Stadshuset. – Det kan bli aktuellt att flytta den tillfälliga förskolan om vi får ett byggnadslov i centrum, säger Siv Wilborgsson.

Dagens fråga

Har du fått vårkänslor?

  • Ja (59%, 347 Röster)
  • Nej (41%, 238 Röster)

Antal röster: 585

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev