Namn: Carina Sonesson

Bor: Gunnaröds gård utanför Stockamöllan

Sysselsättning: Lantbrukare med mjölk- och köttproduktion samt gårdsbutik.

Framtidsplaner: Tänker starta vidareförädling av mjölk till youghurt och kvarg, när tiden räcker till.

Prenumerant sedan: 1993, då hon och maken Alvar Sonesson flyttade ihop.

Annons
×