Nyheter – Skånska Dagbladet http://www.skd.se Nyheter, lokalt, sport, opinion, nöje, kultur Fri, 24 Feb 2017 05:42:40 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.2 http://skd-1e9a.kxcdn.com/2015/08/19124803/cropped-skanskan_symbol-32x32.png Nyheter – Skånska Dagbladet http://www.skd.se 32 32 92939957 Nobbas sprittillstånd efter kontantköpet http://www.skd.se/2017/02/24/nobbas-sprittillstand-efter-kontantkopet/ Fri, 24 Feb 2017 05:40:00 +0000 http://www.skd.se/?p=442204 ESLÖV Ännu en restaurang nekas efter oklarheter.]]> ESLÖV Nyligen drog kommunen in sprittillståndet för en restaurang där ägarna inte kunde redovisa hur kontanterna till köpet anskaffats. Nu nekas en annan restaurang sprittillstånd av samma skäl.

Ägaren till restaurangen, som ligger i Eslövs kommun, är redan igång med matserveringen men ville nu även kunna erbjuda gästerna vin, sprit och öl till maten.

En del av vägen mot ett serveringstillstånd var redan avklarad efter att man från restaurangens håll klarat de kunskapsprov som man måste göra för att få servera alkohol.
När restaurangens ansökan seglade upp för avgörande i vård- och omsorgsnämnden hade man från tjänstemannahåll i kommunen gett grönt ljus.
Men i nämnden tog ärendet en annan vändning och politikerna har nu enhälligt beslutat sig för att inte ge något sprittillstånd till restaurangen.

Skälet är att nämnden anser att ägaren inte kunnat ge en fullgod förklaring till hur de 50 000 kronor som betalats för att ta över verksamheten har anskaffats.
– Deras insats i företaget har vi inte kunnat härleda, säger Tony Hansson (S) som är ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
Nämnden har visserligen fått en förklaring hur ägaren fått ihop de 50 000 kronorna. Det ska ha skett genom ett lån från en närstående, men några upprättade lånehandlingar har inte funnits att visa upp, enligt Tony Hansson.

– Vi följer bara lagen och lagen är väldigt sträng när det gäller pengatvätt och svarta pengar, säger han.
Samtidigt är Tony Hansson noga med att understryka att man absolut inte vill misstänkliggöra personerna bakom restaurangsatsningen.
– De har inte kunnat redovisa var pengarna kommer ifrån, säger Tony Hansson och menar att bevisbördan ligger hos restaurangens företrädare.

Nämndens beslut handlar också om en likabehandlingsfråga, enligt Tony Hansson. I januari beslutade nämnden att dra in sprittillståndet för en annan restaurang i kommunen. I det fallet handlade det också om att ägarna inte hade kunnat redovisa hur man anskaffat delar av de kontanter som använts vid köpet.
Eftersom nämnden av det skälet drog in sprittillståndet kan man inte agera annorlunda i det nu aktuella fallet, menar Tony Hansson.
– Vi måste behandla alla lika.

]]>
442204
Lokalförslag i Dalby får positivt gensvar http://www.skd.se/2017/02/24/lokalforslag-i-dalby-far-positivt-gensvar/ Fri, 24 Feb 2017 05:00:00 +0000 http://www.skd.se/?p=442240 Dalby Föreningar kan samsas med sammankomster.]]> Dalby Liberalernas förslag om en ny stor gemensam lokal för föreningslivet och diverse sammankomster i Dalby får starkt gensvar från representanter för Föreningarnas Hus.

– Det skulle innebära positiva effekter och vinster för alla berörda, säger Patrik Persson, kontaktperson för Föreningarnas Hus.
Liberalerna har väckt frågan genom en motion till kommunfullmäktige.

Som bakgrund pekas bland annat på diskussionen om försäljning av Tingshuset och det tidigare – men just nu avvärjda – hotet om stängning av Allaktivitetshuset.
I motionen skissas på att verksamheten där skulle kunna inrymmas i en ny lokal, tillsammans med Träffpunkten för seniorer, Studieförbundet Vuxenskolan och Aktivitetsklubben på Föreningarnas Hus. Samtidigt ska uthyrning ske till olika arrangemang och sammankomster.
– Vi skulle gärna flytta till en plats nära idrottshallen och idrottsplatsen så att mellanstadiebarnen i vår eftermiddagsverksamhet enkelt även kan ägna sig åt utomhusaktiviteter, säger Patrik Persson.
Liberalerna föreslår just en sådan lokalisering och pekar på platsen mellan Möllan och omklädningsrummen på Dalby IP.
I motionen noteras även de aktuella hyreskostnaderna: 375 000 kronor per år för Allaktivitetshuset, 300 000 för Träffpunkten och 100 000 för Föreningarnas Hus.
Slutsatsen är att gemensamma lokaler skulle sänka totalkostnaderna samtidigt som de olika verksamheterna kan stärka varandra.
– Vi har redan haft dialog med Träffpunkten om synergieffekter, och sänkta kostnader skulle vara en fördel för alla, även kommunen, säger Patrik Persson.
L-motionen tar också upp att en lokal enligt den här modellen skulle kunna leda till förbättrad integration av nyanlända barn och ungdomar.
Samtidigt lanseras en idé om att Allaktivitetshuset omvandlas till ett Företagshus för småföretagare om nuvarande verksamhet flyttar.
Konkret innebär motionen inledningsvis att berörda nämnder ska utreda lokalfrågan samtidigt som en kostnadskalkyl och finansieringsmöjligheter presenteras, efter nära dialog med berörda aktörer.

]]>
442240
Trakasserihantering på heltid http://www.skd.se/2017/02/24/trakasserihantering-pa-heltid/ Fri, 24 Feb 2017 04:00:00 +0000 http://www.skd.se/?p=441990 KRÖNIKA De ständiga påhoppen]]> KRÖNIKA

Debattören och hedersvåldsaktivisten Bahareh Andersson utsattes, förutsägbart, för hot och trakasserier efter sin medverkan i SVT Opinion live. Förutsägbart, eftersom det sker när kvinnor deltar i samhällsdebatten och förutsägbart också eftersom kvinnor av utländsk härkomst har det tuffare. Varifrån kommer kvinnohatet? Till skillnad från invandrare, homosexuella eller andra minoritetsgrupper som trakasseras för att de avviker från normen, så är kvinnor en majoritetsgrupp. Vilka strukturer eller omständigheter skapar hat mot hälften av befolkningen? Mot ett helt kön?
Ett vanligt svar när man påpekar problemet med trakasserier av kvinnor är att ”inte alla män” gör så. Självklart inte: det vore ju absurt. Så hur många gör det? Hur många i antal och hur många i procent? Vän av ordning vill veta. För precis som andra brottslingar tar de upp oproportionerligt mycket av samhällets resurser. Grova trakasserier är ett brott. Att den som roar sig med det här beteendet inte vet eller bryr sig om att det är ett brott ska inte spela roll.
Bahareh Andersson har anmält hoten, som man ska. Men det är inte ett brott som polisen prioriterar, vilket är synd med tanke på att det drabbar många. Det riskerar, som alltid när samhället inte fungerar, att holka ur förtroendet för dess institutioner. Att vissa trakasseras så svårt att det tidvis blir en heltidssyssla att värja sig är ett konkret hot mot produktiviteten i samhället.
Att vissa personer drar sig för att utföra en arbetsuppgift, delta i debatten eller ta en tjänst för att de vet att trakasserierna kommer att hindra dem att utföra den är orimligt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Det gäller både män och kvinnor, även om kvinnor är överrepresenterade som måltavlor. De som trakasserar är sällan eller aldrig bättre lämpade att göra den insats de trakasserar debattören, politikern eller tjänstemannen angående.

Troll rasar mot vad de ser som politisk korrekthet. Här kommer lite politiskt inkorrekt information, håll till godo: de som hatar på internet har generellt sett sämre argumentationsförmåga, sämre grepp om svenska språket och sämre kunskaper om hur samhället fungerar, vilket bland annat syns på deras tolkning av vad yttrandefrihet inbegriper, samt språkbruk. Så varför ska den som har mindre att tillföra diskussionen få styra den? Samhället ska inte vara en digital nöjespark för empatistörda. Alla ska kunna vara produktiva och konstruktiva samhällsmedborgare. Den som förhindrar det ska inte belönas. Kanske bör de snarare straffas, eftersom det kostar samhället tid och pengar?
Om polisen inte har möjlighet att utreda, kanske ska det kunna få civila konsekvenser? Om man till exempel får socialbidrag och använder tiden man kunnat söka jobb på till att trakassera: är det rimligt? Kanske borde man förlora ersättningen om man använder försörjningsstöd för att finansiera kriminella hotelser.
Att tvinga någon att ägna sig åt trakasseribekämpning och skadekontroll är att stjäla från individen och samhället. Den trakasserade kunde ha hjälp andra, skapat jobb eller folkbildat, som i fallet med Bahareh Andersson, under de timmar krishanteringen kräver.
Är det inte rimligt att den som orsakar bortfallet betalar för det i någon valuta?

]]>
441990
Övervakning måste ske med god försiktighet http://www.skd.se/2017/02/24/overvakning-maste-ske-med-god-forsiktighet/ Fri, 24 Feb 2017 04:00:00 +0000 http://www.skd.se/?p=442030 Opinion Den ständiga insynsavvägningen]]>

OPINION

En kvinna anställd på försäkringskassan hade genom sitt uppdrag tillgång till stora register över människor med permanenta funktionshinder som var berättigade till assistansersättning.
I dessa egna register skrev man dessutom i många fall in kränkande omdömen om personerna.
Vårt moderna samhälle med sina register och sin digitalisering har många stora fördelar.
Hon använda dessa uppgifter till egna register som hon sedan sålde till ett assistentbolag som rekryterade henne. Företaget kunde då kontakta dessa människor i försök att rekrytera dem och göra dem till nya kunder.
E-goverment som det kallas när vi medborgare får allt mer kontakt med staten via digitala kanaler, är på kraftig frammarsch och regeringen har ett uttalat mål om att öka det ytterligare.
Samtidigt visar fallet med intrången försäkringskassan på systemets sårbarhet, och på hur känsligt det faktiskt är att allt finns lagrat digitalt, att information kan blir tillgänglig för fel personer.
Man kan inte, generellt, lita på företag och att de alltid kommer göra vad som är rätt. Men lika lite kan man generellt lita på staten och på politiker.
De är inte vare sig bättre eller sämre än privata aktörer, de är bara lika känsliga för korruption och påverkan.
Alltså måste det finnas balans och kontroll, från alla parter, mot alla parter. Särskilt inom så känsliga områden som storskalig registrering och avlyssning av befolkningen.

Hanna Marie Björklund

]]>
442030
Vänsterns vinsthybris http://www.skd.se/2017/02/24/vansterns-vinsthybris/ Fri, 24 Feb 2017 04:00:00 +0000 http://www.skd.se/?p=442044 Opinion V hoppas förgäves på politisk vinst]]>

OPINION

Vänsterpartiet borde vara nöjda. De väljer att betrakta sig som regeringsunderlag och i någon mån oppositionsparti på samma gång. På detta sätt kan de som få i politiken, för att använda ett slitet uttryck, både äta kakan och ha den kvar. Under mandatperioden har detta resulterat i hård vänsterkritik men desto lugnare uttryck har varit aktuella i budgettider. Vänsterpartiet verkar dock ha svårt att få gehör i den enda fråga de riktigt bryr sig om. Att inget riktigt händer är av förståeliga skäl.
När valrörelsen 2014 ägde rum kunde vinster i välfärden ses som Vänsterpartiets egentligen enda storfråga. Den har även blivit partiets stora, för att inte säga enda, stridsfråga nu under mandatperioden. En vag överenskommelse, med något oklara implikationer, mellan regeringen och Vänsterpartiet slöts efter valet om att stoppa vinstjakt. Denna återkommer partiledaren Jonas Sjöstedt mer än gärna till för att sätta press.
Efter att handlingar inför vårens stundande S-kongress har börjat presenteras står det klart att Socialdemokraterna intar ett något mer vinstvälkomnade hållning. Vinster i skola kommer förvisso fortsättningsvis ses som ett problem i partiets ögon med den nya linjen, men för övriga sektorer lägger man nu alltså ned stridsyxan, enligt uppgifter som bland annat Aftonbladet rapporterat om 22/2.
Till Dagens Industri varnar Sjöstedt (22/2) för att budgetstödet minsann inte är hugget i sten och menar att den nya hållningen nu ställer frågan på sin spets. Det kan låta dramatiskt, men frågan är om Vänsterpartiet verkligen skulle komma till skott och ta i med hårdhandskarna.
De är gärna kaxiga i retoriken, men i vanlig ordning lär de vid skarpt läge ändå stödja regeringen för att därmed behålla inflytande i andra frågor, som ekonomiska satsningar. Å andra sidan hade det just varit bättre för Sverige om inte regeringen var bakbunden av V-inflytande som ständigt ligger på i budgettider.

]]>
442044
Skattefinansierade ledamotsfriheten http://www.skd.se/2017/02/24/skattefinansierade-ledamotsfriheten/ Fri, 24 Feb 2017 04:00:00 +0000 http://www.skd.se/?p=442066 Opinion Lagstiftarlön ett trubbigt dilemma]]>

OPINION

Kent Ekeroth blev åtalad och hur historien avslutas på ett rent juridiskt plan återstår att se. Partiledare Jimmie Åkesson uppmanade häromveckan i flera medier sin riksdagsledamot att ta en paus från arbetet i riksdagen. Efter några turer som skapade oklarhet i frågan meddelade Ekeroth i onsdags kväll på sin Facebooksida slutligen att han kliver tillbaka åtminstone fram till att historien är utredd. Dessförinnan hade han öppet motsatt sig detta och ska bland annat ha närvarit vid votering i kammaren tidigare denna veckan.
Nu kan alltså denna fråga betraktas som ur världen tills vidare? Alls inte. Liksom vid tidigare så kallade time-out-situationer aktualiseras nu det märkliga, om än välmenande, systemet för våra folkvalda lagstiftare. Som riksdagsledamot sitter man på ett personligt mandat och för att ta del av sina månatliga utbetalningar krävs ingen egentlig motprestation. Frånvaro, eller ens uteslutning ur ett parti, innebär inte att man tappar arvodet.
Det går däremot att ansöka om och bli beviljad tjänstledighet av talmannen. Detta lyfte själv talman Urban Ahlin (S) 21/2 till DN. Om Ekeroth skulle ha gjort detta skulle utbetalningarna upphöra. Men hur klädsamt det än vore att på detta sätt självreglera sitt anseende från politiskt håll verkar incitamenten saknas att faktiskt göra detta.
I praktiken innebär detta att Ekeroth nu en tid framåt, möjligen ändå fram till nästa val, kommer att uppbära samma arvode som förr men utan att ens behöva vistas i riksdagens lokaler. Det kan vara dags att se över detta. Den konstitutionella grundtanken som går ut på att skapa fria ledamöter som står till svars inför väljare och inte offentlig förvaltning i första hand är god. Samtidigt är inte politikers oförmåga att ta tag i situationen själva tillfredställande.
Frågan är långt från enkel och innehåller flera viktiga aspekter. Här finns helt klart ett uppslag till något att se närmre på.

]]>
442066
Rockbanden får vara kvar i huset året ut http://www.skd.se/2017/02/24/rockbanden-far-vara-kvar-i-huset-aret-ut/ Fri, 24 Feb 2017 04:00:00 +0000 http://www.skd.se/?p=442390 MALMÖ De uppsagda rockbanden som repeterar på Kajplats 305 får ett andrum.]]> MALMÖ Rockbanden som repeterar på Kajplats 305 får ett andrum.
Banden skulle egentligen ha lämnat huset senast den sista juni men kan nu vara kvar året ut.

Orsaken är, som Skånska Dagbladet tidigare har berättat om, att kommunen omorganiserar den 1 maj.
Det innebär bland att ansvaret för Arena 305 i kvarteret Facklan – som i sin tur haft ansvar för replokalerna på Kajplats 305 – förs över från stadsområdesnämnd Norr till kulturnämnden.

Kulturförvaltningen har redan fått ett uppdrag att försöka hitta en andra replokaler för rockbanden.
Stadsområdesförvaltning Norr har därför dragit tillbaka uppsägningen av samtliga band, en uppsägning som annars skulle tvingat ut dem från lokalerna senast den sista juni.
Nu kan banden troligen vara kvar under resten av året, alltså 2017.

– Jag kan inte säga exakt, men de kan nog räkna med året ut, säger Stefan Nord, avdelningschef för områdesutveckling på stadsområdesförvaltning Norr.
Under tiden ska som sagt kulturförvaltningen försöka hitta en annan och hållbar lösning får rockbanden.
Det blir inte på Kajplats, huset ska fortfarande rivas någon gång framöver när Malmö högskola ska bygga ut.

Max Schumacher, föreståndare på Arena 305, är nöjd med de senaste beskeden om framtiden för replokalerna.
– Nu får man hoppas att det på något sätt löser sig.
– Det här är en stor och viktig del av Malmös kulturliv, påpekar Max Schumacher.
Två av banden har såvitt han vet redan sagt upp sig och har på egen hand lyckats hitta nya lokaler att repa i.

Ett tredje band var på gång men bestämde sig för att stanna när de fick besked att uppsägningen dragits tillbaka.
Enligt Stefan Nord så har förvaltningen i många år lappat och lagat på huset.
Inför valet att antingen tvingas till en ordentlig upprustning av en byggnad som kommer att rivas eller att tömma huset valde stadsområdesförvaltningen det senare.

Behöver det ske en viss upprustning under det kommande året?
– Som jag bedömer det kommer det att finnas vissa underhållskostnader, säger Stefan Nord.
Underhållet blir som sagt från och med den 1 maj kulturförvaltningens ansvar.

Historien för huset började i början av 90-talet när fritidsnämnden la ner flera musikverksamheter och samlade delar av det i en före detta lagerlokal i hamnen som senare fick namnet Kajplats 305.
När studentkåren 2005 behövde mer plats flyttades scen med mera till kvarteret Facklan och fick namnet Arena 305. Kvar på Kajplats blev replokalerna.

]]>
442390
Redhawks straffade serieledande Växjö http://www.skd.se/2017/02/23/redhawks-straffade-serieledande-vaxjo/ Thu, 23 Feb 2017 21:22:07 +0000 http://www.skd.se/2017/02/23/redhawks-straffade-serieledande-vaxjo/ ISHOCKEY Malmö Redhawks amerikan Rhett Rakhshani sänkte sina gamla SHL-klubb. – Skönt att göra mål oavsett motståndare, säger han efter att ha satt sin straff till 4–3 mot serieettan Växjö Lakers.]]> ISHOCKEY Malmö Redhawks amerikan Rhett Rakhshani sänkte sina gamla SHL-klubb.
– Skönt att göra mål oavsett motståndare, säger han efter att ha satt sin straff till 4–3 mot serieettan Växjö Lakers.

Rhett Rakshani hade två riktigt framgångsrika säsonger i Växjö Lakers, där det blev ett SM-guld.
Men numera är det Malmö Redhawks som gäller.
På torsdagen spelade han en hjälteroll i Malmö arena. Först visade han hemmalaget vägen genom att göra det första målet i matchen efter spel ur skolboken.
Ett par timmar senare nitade han dit en straff som gav segern till Redhawks. Men innan dess så hade publiken fått uppleva en helt galen sista period.

Det började med att Redhawks inom loppet av 15 (!) sekunder tappade sin 2-0-ledning till 2-2. Sedan kom hemmaspelarna igen, och Fredrik Händemark satte 3-2 i power play.
Men Växjö Lakers tog ut målvakten, och lyckades kvittera med bara nio sekunder kvar att spela. Efter en mållös förlängning blev sedan två tidigare Lakersspelare matchvinnare.
Redhawks målvakt Christopher Nihlstorp, som har ett SM-guld med Växjö, spikade igen kassen. Han tog alla straffar, och Rhakshanis straffmål blev avgörande.

Därmed är han uppe i 14 mål för sitt Redhawks, och allt talar för att han slår sitt personliga målrekord, som är just 14 på en säsong.
– Jag kom sent in i Malmötruppen i höstas på grund av skatteregler, men fick ändå en bra start i laget, säger Rhett Rakhshani.
– Sedan fick jag problem med en fot och tog ett steg tillbaka spelmässigt.
– Men nu har jag hittat rytmen och självförtroendet igen på sistone.
Rhett Rakhshani kan bli en nyckelspelare i det kommande SM-slutspelet för Redhawks. Den 28-årige amerikanen är en lyckad värvning av sportchefen Patrik Sylvegård.
I ett SM-slutspel gäller det också att ha två målvakter att lita på. Christopher Nihlstorp fick säkert en boost av att vinna straffläggningen liksom hela Redhawks.

]]>
442510
Pistolrån mot grill – anställd misshandlad http://www.skd.se/2017/02/23/pistolran-mot-grill-anstalld-misshandlad/ Thu, 23 Feb 2017 21:03:44 +0000 http://www.skd.se/?p=442494 Malmö Vid 21.45-tiden larmades polisen till Ystadsgatan i Malmö på grund av ett väpnat rån. Två rånare ska ha rånat en grill med ett pistolliknande föremål.]]> Vid 21.45-tiden larmades polisen till Ystadsgatan i Malmö på grund av ett väpnat rån. Två rånare ska ha rånat en grill med ett pistolliknande föremål.

Männen hotade personalen och slog en av de anställda i huvudet.

Rånarna flydde sedan springandes från platsen. Det är ännu oklart vad som har stulits.

Polisen är på plats och arbetar i området.

Texten uppdateras.

Tidigare under kvällen försökte två gärningsmän råna en butik på Nobelvägen. Ägaren lyckades dock låsa in sig, och männen försvann från platsen.

]]>
442494
Upplagt för ett klassiskt derby http://www.skd.se/2017/02/23/upplagt-for-ett-klassiskt-derby/ Thu, 23 Feb 2017 20:45:58 +0000 http://www.skd.se/2017/02/23/upplagt-for-ett-klassiskt-derby/ MALMÖ Fredagens derby mellan formstarka H65 och serieledande Lugi i SHE kan bli en klassiker att minnas länge. Två skånska lag i toppslag drabbar samman.]]> MALMÖ Fredagens derby mellan formstarka H65 och serieledande Lugi i SHE kan bli en klassiker att minnas länge. Två skånska lag i toppslag drabbar samman.

Lugidamerna har gjort en fantastisk stark säsong och kommer närmast från en hemmaseger mot självaste Sävehof.
Mern även H65 Höör, för närvarande fyra i tabellen, har en riktig formtopp med fyra raka segrar och slog senast tabelltrean Skuru på bortagolv.
– Det känns som bra förutsättningar att möta landets bästa lag när man själv är i bra form, konstaterar H65-tränaren Ola Månsson som lägger favoritskapet på gästerna.

– Ja de leder ju serien, eller hur? Det är inte många som tror att vi ska kunna vinna, men visst kan vi göra det Vi är skadefria, har bra självförtroende och om de inte har sin allra bästa dag så kan det gå, säger Ola Månsson.
– Vi har spelat bra på sistone och rider vidare på den vågen. ändrar så lite som möjligt.
Lugitränaren Dragan Brljevic har respekt för motståndet, men:
– De är bra och har flera klasspelare. Men de får göra sin bästa match för säsongen om de ska slå oss.

Att komma ner på jorden efter segern mot Sävehof är det inte tal om:
– Nej, vi vill vara kvar där uppe, jag tycker att det är bra att tjejerna har självförtroende och känner att de kan slå alla lag.
Brljevic ser fram emot matchen:
– Det ska bli kul. Hoppas att det blir mycket folk. Lite synd bara att det inte blir så många Lugifans. Men vi är inte bortskämda med att det ordnas supporterbuss som till herrlagets bortamatcher. . .

]]>
442490