Minns Ni ”skokartongsvalparna”? Här är en uppföljning av ärendet.

Minns Ni de tre hundvalparna som hittades i en skokartong på en återvinningsstation i Hofterup?

Skånskan var en av alla tidningar som skrev en artikel om det fruktansvärda fyndet som en privatperson gjorde i början av juni i år. Valparna kallades ”skokartongsvalparna”. Tyvärr överlevde inte alla tre valparna. Dock har en valp överlevt tack vare di i nappflaska, omsorg och en schäfertik som tvättat honom ren.

Får jag presentera Herkules. Han är snart redo för ett eget hem. Visst är det en sötvarning på honom?

Foto: Grahnskans Pensionat

Han kommer troligtvis att väga runt 4 kg som vuxen. Då valparna hittades vägde han 124 gram, därav är han lite sen i sin utveckling och håller i nuläget på att sina tänder. Vikten idag ligger runt 1 kg.

Herkules visar dock att storlek har ingen betydelse för han är en pigg påg som älskar livet och är nyfiken på världen, det vill säga att ligga still är ingenting för honom. 😃

Husdjurshjälpen.Skåne håller verkligen alla tummar och tassar för att Herkules snart får ett hem med mycket kärlek och omvårdnad. Han väntar så länge i några veckor till tills han blir 8 veckor gammal, på Grahnskans Pensionat.

 

Välmående tillstånd kan vi tacka djuren för. Vilken procent tillhör Ni?

I maj i år visade en studie att den som har ett husdjur blir på bättre humör och en anledning till det är faktiskt relativt enkel.

Undersökningen genomfördes på uppdrag av Agria Pet Insurance i Norge. Totalt frågades 1007 personer om sitt välbefinnande och om de hade husdjur eller inte. Undersökningen visade tydligt hur positivt det är att ha ett husdjur.

(11% gäller ägare av hund, katt och häst)

En enkel anledning till den positiva inverkan husdjur har på oss människor är att kontakten med husdjur inte kräver särskilt mycket av oss. Paul Videbech, professor och överläkare för neuropsykiatrisk depressionsforskning menar att djur kräver inte några förklaringar utan bara blir nöjda och glada av lite närhet från husse eller matte, vilket bidrar till den goda relationen husdjur och människor emellan.

Forskning och vetenskapliga studier har visat att närkontakt med ett husdjur, särskilt ögonkontakt, ökar hormonet oxytocin. Faktum är att det inte enbart ökar lyckohormonet hos oss människor utan i vissa fall har man sett att oxytocin även ökar hos t ex hund vid interaktion med människor.  Oxytocin är ett hormon som bland annat skapar känsla av tillhörighet, lycka och sinnesfrid.

Vilken procent tillhör Ni i studien? Eller upplever Ni att alla procenten stämmer överens med Er situation?

Steroid-responsiv meningit-arterit hos hund – en sjukdom där källan är okänd

Den 21 april 2013 kommer jag aldrig att glömma. Då fick valpen Bruno Böna somna in.
Han blev endast 10 månader gammal. Mina egna anteckningar – två månader efter hans bortgång lyder så här;

Denna dag är ingen vanlig dag – det är en mycket jobbig dag.
Idag skulle Bruno ha fyllt 1 år. 

Bruno blev sjuk i hjärnhinneinflammation. Han var sjuk i 1,5 månad innan han fick somna in. 
Tydligen är det vanligt bland Berner Sennen-hundar, speciellt hanar, mellan åldern 5 mån upp till 2 år, att de kan få hjärnhinneinflammtion och man vet inte varför. Bruno var en Berner Sennen/Landseer.
Vi fick åka in till Djursjukhuset två eller tre gånger akut denna tid och han blev inlagd varje gång. Stora doser av kortison fick han.
Dessa stora kortisondoser åt upp Brunos muskler – han bara tynade i kroppsvikt.
Tillsist orkade han inte ens resa sig.
Vi blev remitterade till Djursjukhuset i Helsingborg de sista dagarna.
Lördag förmiddag åkte vi dit och de röntgade både det ena och det andra och massor med blodprover.
Han blev förstås inlagd. Det sista jag såg av honom var när veterinären körde ut honom på ett rullbord ut i korridoren.
Vi fick lov att ringa på söndagen efter kl 11 för att höra om hans tillstånd.

På söndag stod jag med telefonen i handen precis kl 11. 
Jag hinner inte slå numret för telefon ringer. Jag ser att det är från Djursjukhuset Helsingborg.
De berättar att han har blivit mycket sämre från att varit lite lite piggare på morgonen. De har nu fått ge honom dubbla dropp, starka mediciner, kateter med mera. De vet inte om han kommer att överleva morgondagen och de måste ta ännu mera prover för de vet inte varför han plötsligt blev så mycket sämre. Och OM han skulle bli friskare vad för komplikationer som uppstått och som kan komma sen.
Jag blundade och än idag förstår jag inte hur jag orkade säga det ”Låt honom få somna in”.
Hans journal som vi önskade få hemskickad står en massa mediciner och provresultat, bla att hans lever blivit större också förutom hjärnhinneinflammationen.

Just när man var i denna hemska bubbla så sökte man svar överallt – VARFÖR har Bruno fått hjärnhinneinflammation och vad kan bota det? Går det att bota?
Som det står i mina anteckningar så hade veterinärerna inget svar, varken på djursjukhuset i Hässleholm eller i Helsingborg. Man kände till enstaka fall och varje gång så kliade sig veterinärerna och expertiser sig i huvudet för symptom och dess smärta var självklart individuellt.
Efter Brunos bortgång googlade jag mycket på forskning kring denna sjukdom, då jag så klart önskar att ingen hundägare skall se sin hund tyna bort så som jag gjorde. Och fanns det något av alla de prover de tog på Bruno som kunde hjälpa till i forskningssyfte så var jag inte sen med att godkänna det.
Har din eller dina hundar drabbats av en sjukdom där det fortfarande görs forskningar på för att finna källan/källorna till att just din hund alternativ ras drabbas? I länken här nedan finner du SLU;s forskning  som täcker många av hundens genetiska sjukdomar från olika typer av cancer till hjärt- och kärlsjukdomar och inflammatoriska sjukdomar, epilepsi och ögonsjukdomar. Vill du bidra i forskningen, så klickar du också på länken.
SLU;s Hundgruppen vill klargöra att de raser som ingår i deras forskningsprojekt inte är mer sjuka än andra raser. De raser där det idag bedrivs forskning har valts ut på olika kriterier, t ex en engagerad rasklubb, men det finns många sjukdomar där vi inte bedriver någon forskning. Det finns också flera raser som har de sjukdomar vi forskar på, men som av olika anledningar inte ingår i projekten.

http://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/hundgenetikgruppen/blanketter-och-info/information-till-hundagare/
En liten forskning på Steroid-responsiv meningit-arterit (SRMA)
Steroid-responsiv meningit-arterit (SRMA) är en vanlig form av meningit på hund.Detta immunopatologiska tillstånd karaktäriseras av smärta från nacken, ett onormalt ökat antal vita blodkroppar (pleocytos) i cerebrospinalvätskan (CSF) samt en ökad immunoglobulin A (IgA) halt i serum och CSF (Cizinauskas, Jaggy
& Tipold 2000).
Etiologin är inte fullständigt känd men många studier tyder på att
sjukdomen orsakas av en hitintills okänd miljöfaktor som påverkar immunförsvaret
(Tipold et al., 1999). Inget etiologiskt agens har ännu identifierats (Taylor, 1998).
Stora raser och hundar yngre än två år har visat en predisposition för sjukdomen
(Taylor, 1998).
Symtom av SRMA debuterar vanligen mellan åtta till 18 månaders ålder men
sjukdomen kan även drabba medelålders och äldre hundar (Tipold & Jaggy, 1994).
Man har i flera studier sett en ras- och även släktpredisposition hos Berner
sennenhund (Meric et al., 1985; Kälin et al., 1987), boxer (Poncelet & Balligand,
1993) och beagle (Ruben et al., 1989).
Vanliga kliniska symtom vid såväl sjukdomsdebut som vid eventuella återfall är
en förhöjd kroppstemperatur, nedsatt allmäntillstånd, inappetens, smärta som utgår
från nacken, stel gång och/eller motvilja till att röra sig eller hoppa (Cizinauskas,
Jaggy & Tipold, 2000).

Tabell 1.
Presentation av hundarna i studien
Fall Ras Kön S CSF Uppföljning
1 PBGV tik 5,5 11 frisk, utan kortison
2 PBGV hane 19 19 frisk, utan kortison
3 PBGV hane 10,5 10,5 underhållsdos
4 PBGV hane 12 19 frisk, utan kortison
5 PBGV hane 8 8 frisk, utan kortison
6 boxer tik 11 12,5 frisk, utan kortison
7 boxer hane 29 29 frisk, utan kortison
8 berner sennen hane 20 20 avlivad
9 berner sennen tik 9 17 frisk, utan kortison
10 engelsk springer spaniel hane 21 21 frisk, utan kortison
11 engelsk springer spaniel tik 27 28,5 frisk, utan kortison
12 welsh springer spaniel tik 63 63 under nedtrappning
13 irländsk setter hane 10 12 frisk, utan kortison
14 tollare tik 9 9 frisk, utan kortison
15 weimaraner tik 8 13 underhållsdos

S = ålder vid symtomdebut i månader, CSF = ålder vid första CSF-provet i månader, PBGV
= petit basset griffon vendéen, tollare = nova scotia duck tolling retriever

Tabell 2.
Symtom observerade hos 15 hundar med SRMA
Symtom Antal hundar
Nedsatt allmäntillstånd 15
Stelhet nacke och/eller övrig kropp 15
Smärta 15
Förhöjd kroppstemperatur 13
Respiratoriska symtom 4
Gastrointestinala symtom 3
Neurologiska bortfallssymtom 4
Tonsillitsymtom 2
Laboratoriedata
CSF analys

Det visade sig vara mycket svårt att via djurägare erhålla information huruvida
hundens kullsyskon, föräldrar eller övrig släkt drabbats av liknande symtom.
Endast fyra djurägare visste att kullsyskonen inte var drabbade av SRMA. Två
hundar (fall 8 och 15) har varsitt kullsyskon som genom CSF-prov diagnosticerats
lida av meningit.

Fler än hälften av hundarna har haft minst ett återfall av SRMA men det finns även hundar i
studien som varit symtomfria och klarat sig utan kortison i över tre år. Två av hundarna står
på en underhållsdos av kortison (nov 2003) och riskerar återfall om medicinen sätts ut.
Behandlingsresultaten överensstämmer med tidigare studier och visar att prognosen för
tillfrisknande gynnas av en korrekt diagnos tidigt i sjukdomsförloppet, en individanpassad
adekvat behandlingsregim och regelbunden uppföljning.

Källa: http://ex-epsilon.slu.se/99/1/MarieWerholt.pdf

 

Vad är det för mat vi ger våra hundar egentligen?

 

Jag satt och googlade häromdagen på torrfoder till hundar.
Jag fann ett torrfodertest som Råd & Rön gjort på 17 olika sorters torrfoder år 2016/06. Blev oerhört nyfiken att läsa det resultat de kommit fram till samt vilket eller vilka märken de gjort testerna på, så jag betalade 25 kr för att kunna läsa artikeln och se resultatet.

För det första höll jag på att sätta Coca Colan i fel strupe när jag till min stora chock läste att i några av de torrfoder man gjort testet (4 st) hade man funnit innehåll av mögelgifter (!!), Aflatoxin, som är cancerframkallande och kan i stora mängder orsaka akut leverskada. Andra gifter var fumonisin och/eller zerealeon.
Ca 95 % av alla hundar äter torrfoder i Sverige, hur många av dessa hundar får torrfoder med mögelgifter i? Vad det beror på? Dålig hantering av majs och spannmål.
I testet fanns både foder med spannmål och foder med kött som huvudsaklig proteinkälla.

Man påpekar att vissa tillverkare är luriga och delar upp i ”majs” och ”majsmjöl” i innehållsförteckningen. Vad är skillnaden?
Man jämförde kilopris, pris per dag, näringsinnehåll, protein, proteinkvalitet, cystine, metionin, lysin, treonin, fett, fettkvalitet, lindsyra, Omega 3 och 6, mineraler och spårämnen, fosfor, kalcium, järn, kallum, magnesium, natrium, selen, vitaminer, märkning, mögelgifter, huvudingredienser, spannmålsfritt-, vegetariskt- eller ekologiskt torrfoder samt åldersgrupp.

Som i allt annat är det väldigt individuellt vad hunden gillar och hur dess magsmältning fungerar och allergier för att torrfodret skall fungera som bäst. Men det mest oroväckande tyckte jag var just mögelgifterna… För hur märker vi det själva? Står ju knappast på innehållsförteckningen.

Jag har sedan många år funnit ett torrfoder som passar bäst och som mina hundar mår bra av och jag känner många som ger sina hundar BARF istället. Valet är upp till en själv. Huvudsaken är ju att hunden mår bra av det.

Tillsynsansvar och djurskydd – katter

Tillsynsansvar och djurskydd – varje människa som äger ett djur bör veta vad som gäller för sitt djur.
Vi tänkte göra en liten kort bloggserie med olika djur om vad som gäller i korthet.

Katter

Liksom för hundägare gäller att en kattägare ska hålla sin katt under sådan tillsyn att den inte orsakar skador på människor, djur eller egendom. Om kattens ägare varit oaktsam i sin tillsyn över katten kan hen bli ersättningsskyldig för skada som katten orsakat. Här skiljer sig ansvaret jämfört med hundar, där ägaren har strikt ansvar.

En vanlig orsak till tvister och diskussioner kring kattägares ansvar är katter som utför sina behov på en granntomt. Om en kattägare brister i sin tillsyn så att katten orsakar ”olägenhet för människors hälsa” kan kommunen (med stöd av miljöbalken) vidta åtgärder, till exempel genom ett beslut om att kattägaren måste hålla katten inomhus.
Miljödomstolen har i en uppmärksammad dom fastslagit att en kattägare i princip inte kan ställas till svars om katten springer på någon annans mark och lämnar sin avföring där.
En fastighetsägare klagade hos kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd över att grannens katter återkommande förorenade i hans rabatter och framkallar allergi hos medlemmar av hans familj. Han vädjade till nämnden att med stöd av miljöbalken förelägga kattägaren att se till att katterna inte längre ges denna möjlighet. Nämnden vidarebefordrade klagomålen till kattägaren och menade att man inte kunde vidta fler åtgärder.
Grannen klagade över nämndens beslut varför ärendet hamnade hos länsstyrelsen
som avslog överklagandet. Länsstyrelsen menade att det ”i ett villaområde som det nu aktuella är det inte ovanligt att folk har katter och katter får vistas ute. Tåligheten är när det gäller katter enligt rättspraxis att en familj kan ha upp till några stycken katter. Att dessa har möjlighet att röra sig fritt utomhus är också accepterat. Att katterna därvid vistas såväl på ägarens som på andra fastigheter är också accepterat…”

Beträffande att katterna tog sig in i grannens hus och framkallade allergibesvär hos några av familjemedlemmarna konstaterade länsstyrelsen att:
”Ifråga om katter som tränger in i fastighetsägarens hus torde det vara familjens sak att freda sig genom att hålla fönster och dörrar stängda om katterna enkelt kan komma in genom dem.”

Grannen överklagade länsstyrelsens beslut till miljödomstolen och yrkade att kattägaren skulle förbjudas att släppa ut sina katter. Miljödomstolen delade länsstyrelsens uppfattning och avslog överklagandet.

Miljödomstolen mål nr M 398-00 (överklagad till Miljööverdomstolen som dock inte beviljade prövningstillstånd)

Det är en vanlig missuppfattning att en markägare får skjuta en katt som saknar halsband om katten uppehåller sig på dennes mark. Missförståndet kan nog förklaras av att det i lagen om rätt till jakt, som upphävdes 1987, stod att ”katt, som anträffas utanför gård eller trädgård där den hör hemma,må av jakträttsinnehavaren saklöst dödas”.
I dag gäller att en markägare bara under vissa förutsättningar får avliva en lösspringande katt. Lagen säger att en katt som på goda grunder kan antas vara övergiven eller förvildad får dödas av jakträttshavaren (eller en företrädare för denne). Inom tätbebyggt område krävs polisens tillstånd för detta. Lag (1943:459) om tillsyn över hundar och katter.

En kattägare ska ha regelbunden tillsyn över sin katt så att den får mat och vatten, och den vård den behöver och även sköta den så att den inte orsakar olägenhet för andra (se ovan om olägenhet).

Katten bör (Husdjurshjälpen.Skåne önskan så ska katten) även vara märkt, så att den inte bedöms vara en vildkatt, då kan ägaren kontaktas om den far illa. Om du inte ska använda din katt till avel är det bra att kastrera. En kastrerad katt blir ofta lugnare, och har mindre revir. Katter kan kastreras tidigast vid sex månaders ålder.

Källa: Ur boken Vardagsjuridik från Björn Lundén Information

*** BÅDA HUNDARNA HEMMA – ”KALLA FÖTTER”? Två hundar, Zigge och Ztina stulna från sitt hem utanför Djurröd, Kristianstad

170610 NU ÄR ZIGGE OCKSÅ HEMMA. PRECIS PÅ SAMMA SÄTT SOM ZTINA IGÅR BLEV HAN AVSLÄPPT VID VÄGEN VID DERAS GÅRD. LYCKAN ÄR TOTAL! DET ÄR MED STOR SANNOLIKHET ATT TJUVARNA FÅTT ”KALLA FÖTTER” PÅ GRUND UTAV DESSA TUSENTALS DELNINGAR PÅ OLIKA MEDIEKANALER. STORT TACK!

Hundarna Zigge, svart staffe och Ztina, en Leonberger/Schäfer stals utanför Djurröd i Kristianstad kommun från sitt hem på morgonen den 9 juni.

Några timmar senare, stannade en mörkblå Saab 9000 nere vid uppfarten till gården och släppte av Ztina, som rusade tillbaka till sin matte. Dock saknas Zigge fortfarande.

Ärendet är polisanmält och hundarna är chippade.

Ser Ni Zigge kontakta Polisen 112 alt 114 14 eller ägaren Johnny 0727-xxxxxx.

** VARGAS ÄR HITTAD ** Irländska varghunden Vargas, 9 mån, försvunnen från Bromölla – allas ögon och öron behöver vi låna.

Kl 15.30 VARGAS ÄR HITTAD!! TACK ALLA SOM PÅ NÅT SÄTT DELTAGIT I SÖKANDET. HAN MÅR UNDER OMSTÄNDIGHETERNA BRA. KOPPLET SATT FORTFARANDE PÅ VILKEN TUR ATT HAN INTE FASTNAT.

Vargas har vid något tillfälle under försvinnandet korsat väg 116. OBS! Har koppel på sig – kan sitta fast.

Om någon ser Vargas kontakta genast ägaren istället för att försöka fånga.
Kan Ni hjälpa till att söka – så går det bra att kontakta nedanstående nummer också.
Mobil: 0709-xxxxxx eller 0733-xxxxxx

Allergier är allt vanligare hos våra husdjur

Allergier blir allt vanligare hos våra husdjur precis som hos människor.

Allergier är ärftliga varför man inte bör avla på individer som själva är allergiska eller som tidigare gett allergisk avkomma. I möjligaste mån bör även syskon till allergiska djur undantas från avel. Därför är det mycket viktigt att man som djurägare underrättar sin uppfödare om att ens djur är allergiskt för att hjälpa dessa till ett ansvarsfullt avelsarbete för att minska våra sällskapsdjurs lidande.

Symptom som klåda, utslag, sår och upprepade tass- och öroninflammationer är vanliga. Allergier kan även visa sig i matsmältningssystemet som t ex diarréer. Hos katt kan allergier även visa sig i form av astma, medan detta är ytterst ovanligt hos hund.
För att försöka dämpa besvären själv kan Du använda;

  • Klådstillande medel – Finns både för invärtes och utvärtes bruk.
  •  Pälstvätt – Vid regelbunden schamponering blir pälsen fri från allergener och det hjälper att stärka hudbarriären. Det finns många olika sorters schampo.
  •  Lokal behandling – Tvätta och håll det kliande området rent.
  •  Fettsyror – Essentiella fettsyror som hjälper huden finns som spot-on-medel eller fodertillskott.
  •  Undvik exponering – En viktig del för att undvika allergisk klåda är att inte utsätta djuret för allergenen.

Hudproblem kan orsakas av många olika saker. Det är därför viktigt att utesluta exempelvis parasiter och hormonella sjukdomar innan man ställer diagnosen allergi – vänta inte för länge med att besöka en veterinär.

Vägen fram till en specifik allergidiagnos kan vara lång och i vissa fall besvärlig. Man måste först ta reda på om det är en kontakt-, födoämnes- eller luftburen allergi (atopi). Kontaktallergin är ofta lätt att skilja ut eftersom den drabbar bara de delar av kroppen som kommer i kontakt med det irriterande ämnet som drabbas (det kan vara t ex rodnad kring munnen till följd av allergi mot plasten i en matskål).

Katterna drabbas oftast av födoämnesöverkänslighet medan hundarna oftare drabbas av atopi. Vissa djur har dessutom båda samtidigt. För att få reda på om ditt djur lider av en foderöverkänslighet måste en uteslutningsdiet genomföras. Då får djuret äta ett särskilt foder som djuret aldrig tidigare ätit. Under denna period får djuret inte äta någonting annat, inget godis, tuggben eller brödbitar! Efter ca 8 veckor får djuret återigen äta den vanliga maten. Sedan utvärderar man resultatet. Har man inte sett någon förändring vet man att klådan har andra orsaker och får leta vidare.

Atopi är en luftburen allergi, t ex allergi mot pollen, kvalster, mjäll från olika djurslag, mögelsporer eller loppor. Atopier är den vanligaste formen av allergi hos hund. Atopier yttrar sig oftast som klåda, utslag och rodnader i huden. Upprepade öroninflammationer är också vanligt. Katter kan även få astmatiska besvär. Atopin kan bekräftas av ett blodprov eller ett pricktest.

När man vet vilket ämne som hunden/katten är allergisk mot så är naturligtvis den bästa behandlingen att helt avstå från att komma i kontakt med det ämnet. I vissa fall är det lättare sagt än gjort, t ex om djuret är allergiskt mot dammkvalster, eftersom dessa finns i våra bostäder och är mycket svåra att städa bort. Utomhusvistelse är här det bästa alternativet men i vårt nordliga klimat är detta sällan lämpligt året runt.

Kortison har ofta mycket god effekt på atopier men kan ge biverkningar om det används i höga doser under lång tid. Alternativa behandlingar måste då hittas.

Immunterapi används ofta, framförallt på unga hundar. Behandlingen består av regelbundna injektioner som innehåller det allergiframkallande ämnet i ökande mängd. Syftet är att minska patientens känslighet för ämnet. Vissa patienter svarar mycket bra och kan ibland efter ett par års behandling helt sluta.

Många hundar och katter med allergiska besvär kan alltså leva ett fullgott liv, men de flesta kommer alltid att vara lite känsligare för hud- och öroninfektioner hela livet. Regelbundna veterinärbesök kommer med största sannolikhet att behövas.

 

LYSSNA – http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6138060

ARTIKEL OM ALLERGITEST PÅ HUND – http://doczz.net/doc/6942279/doggy-rapport-4

 

Vem tar hand om mitt djur när jag blir sjuk eller inte orkar längre?

Vad kommer att hända med ditt djur om du blir sjuk, eller av annan anledning inte längre orkar ta hand om det?

När jag var på Öppet Hus på Hundstallet i Åkershov stod jag och pratade lite med de Poliser som var där och informerade allmänheten hur viktigt det är med registrering, chippning OCH vad händer om man blir sjuk och man har djur hemma som ingen i släkting eller vän/vänner kan hjälpa en med.
De var mycket tacksamma om vi spred denna informationen till allmänheten då det uppdagat sig mycket hemska och tråkiga historier där djuren lämnats ensamma och dött för de har inte kunnat meddela att de har djur hemma.

Ditt djur ska enligt lag ha vatten, mat, skötsel och tillsyn minst två gånger per dag. Det är din skyldighet att se till att djuret får den omvårdnad det behöver, även när du själv, rent praktiskt, inte kan ta hand om djuren. Det är inte acceptabelt att lämna ett djur utan tillsyn, exempelvis i en lägenhet, inte ens ett dygn. Det är inte acceptabelt att bara se till att djuret får mat och vatten när du är på sjukhus en längre tid. Djuret behöver även sällskap och annan skötsel.

Ha alltid ett kort eller en lapp i plånboken/handväskan där du berättar om ditt djur och vem som kan ta hand om det om det händer dig något. Ett exempel på hur ett sådant kort kan se ut finns på folderns baksida.

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/mitt-djur-nar-jag-blir-sjuk.pdf

 

Husdjurshjälpen.Skåne besökte Öppet Hus på Hundstallet i Stockholm

En av mina drömmar sedan länge har varit att besöka Hundstallet i Åkershov i Stockholm.
I helgen slog denna dröm in.
Av en tillfällighet, när jag av en helt annan anledning gjorde ett besök i Stockholm, så hade Hundstallet Öppet Hus samma helg! Klart som korvspad att jag tog möjligheten!

Periodvis har man sänt tv-program från Hundstallet i Stockholm. Nu senast ”Bagges hemlös hundar” på kanal 7. http://www.tv4.se/bagges-heml%C3%B6sa-hundar

Självklart brister hjärtat när man får se dessa hundar, några glada och sociala och som bara söker bekräftelse och kärlek, och sedan de hundar som inte är ute denna soliga dag, för de klarar inte av allt folk eller av andra anledningar.
Solen lyste varmt, och Hundstallet ligger fantastiskt fint med ett underbart skogsområde runt omkring sig. Perfekt för vilken hund som helst!
Och folk var det! Jag var där lite innan de öppnade kl 11.00, och tur var det. För när man gått rundan inne i själva hjärtat där en massa rastgårdar fanns och kom ut igen, ringlade kön så långt ögat såg (som Ni ser på en av bilderna).
Där fanns bland annat även Djurskyddspolisen, PrimaDog, två författare till barnböcker om hundar och två representanter ifrån Hundstallet i Skåne (som Ni ser på bilden). Vi hade en trevlig konversation och förhoppningsvis så kommer även de ha Öppet Hus för allmänheten i vår. I nuläget har de 6-9 omplaceringshundar (om jag inte minns helt fel).
Gå gärna in på Hundstallet i Skåne – länk https://hundstallet.se/skane/  om Ni funderar eller har planer på att skaffa en omplaceringshund.

Jag rekommenderar varmt att besöka Hundstallet i Stockholm när de har Öppet Hus nästa gång.
Man blir glad över dessa eldsjälar som tar hand om dessa hundar och försöker ge dem det de behöver.

Lotta Sjölin Fredriksson
×