Kerstin Svensson

Född 12 oktober 1930 • Dödsdatum 3 januari 2018

Nyhetsbrev

×