Bisarra försvarssatsningar

Natomötet med Donald Trump närvarande har handlat om ökade militära satsningar. Trump kräver att övriga länder satsar 2 procent av BNP på försvaret och på sikt 4 procent. Detta är rent bisarra försvarssatsningar när vi lever i den fredligaste perioden i Europas historia sedan Hedenhös. Satsa pengar på välstånd i hemländerna och fattigdomsbekämpning i omvärlden.

Nyhetsbrev

×