Lomma Kommun – Kungörelse

Förslag till detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärreds centrum)..

Nyhetsbrev

×