Anders Almgren (S) ser positivt på att Lunds fullmäktige tar beslut om budgeten för 2019 två gånger – en gång före valet och en gång efter. Den första omgången ska ses som en service åt väljarna, menar han. FOTO: Joakim Stierna

Strid om miljarderna börjar

lund Under onsdagen och torsdagen samlas Lunds fullmäktigeledamöter för att klubba budgeten för 2019.
I år är det valår och det innebär att besluten inte är de slutliga, utan ska mer ses som ett skyltfönster för väljarna.
Enligt kommunallagen ska det nyvalda fullmäktige se över budgeten en gång till i höst.

– Det är alltid speciellt med budgeten ett valår. Rätt många kommuner tycker att denna första del är onödig och skjuter på budgetbesluten. Det gör inte vi i Lund. Istället ser vi det som att partierna ärligt och tydligt kan visa för väljarna vad de vill göra, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.
Budgetbesluten har stor betydelse för alla som bor i kommunen. Politikerna ska bestämma hur de sex miljarder som invånarna betalar in i skatt ska fördelas. Dessutom tillkommer 460 miljoner som Lund får i statsbidrag.

Exakt hur dessa beslut ska tas av fullmäktige bestäms av ordförande, för närvarande Lennart Prytz.
– Men om alla förslag ska prövas krävs att vi tar besluten nämnd för nämnd. Så har det varit i Lund i varje fall sedan 1990-talet när jag kom in i politiken, säger Lennart Prytz.
Fullmäktigesammanträdet inleds på onsdagsmorgonen med att varje parti får ett tio minuter långt inledningsanförande.
– De får då ge en helhetsbild och berätta på vilka grunder deras budgetförslag vilar. I denna del får de övriga ledamöterna inte gå in med repliker, säger Anders Almgren.
Sedan följer genomgången av budgeten nämnd för nämnd. Det är mycket att hålla reda på. Alliansen har en budget, de rödgröna en och dessutom har Vänsterpartiet, FNL, FI och Sverigedemokraterna egna.

– Finansieringen kommer sist. Vi brukar besluta om denna och skattesatsen sent på torsdagen, säger Anders Almgren.
På frågan om vilka delar i det rödgröna budgetförslaget som Anders Almgren mest vill lyfta fram, svarar han satsningen på skolan och förskolan. Partierna vill göra satsningar på 39 miljoner. Med uppräkningar får området ett plus på 160 miljoner. Lärartätheten ska förbättras, liksom elevhälsan.

Anders Almgren månar också om det lyft som de rödgröna vill ge de östra kommundelarna.
De offentliga miljöerna ska stärkas liksom möjligheterna för byarna att ha gemensamhetslokaler. För detta viks 9-10 miljoner kronor årligen.

Liberalernas Philip Sandberg fokuserar mest på tre frågor. Partiet vill att lundaborna ska känna sig tryggare, till exempel genom trygghetsvakter, kameraövervakning och dna-märkning. Skolan ska få ett lyft med högre lärarlöner, bättre elevhälsa och mindre barngrupper i förskolan. För det tredje vill Liberalerna ändra politiken när det gäller tiggare och nyanlända, bland annat genom att kommun slutar att köpa nybyggda bostadsrätter för den sistnämnda nya gruppen.
Christer Wallin (M) är mer kortfattad i sitt svar. Det viktigaste för Moderaterna är att ha en ekonomi i balans och att Lunds investeringstakt är ansvarsfull så att välfärden säkras.
Han tror att alliansens budgetförslag kommer att vinna.

– Vår budgetallians är den största. Vi har stöd av 29 ledamöter, eller 25 om FNL räknas bort. S och MP är hur man än räknar max 24 i sin koalition, skriver Christer Wallin till Skånska Dagbladet.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Tänker du rösta i riksdagsvalet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
×