Uppåt för brittiska lantbruket

På landet

Brittiskt lantbruk går bättre än någonsin och slår rekord i produktivitet. Enligt Farmes Weekly ökade produktiviteten inom lantbruket med 2,9 procent 2017 jämfört med året innan. Siffrorna kommer från brittiska Myndigheten för miljö-, livsmedel- och landsbygdsfrågor, Defra, som uppger att det hänger samman med en kraftig ökning av produktionen av grödor och kött. Sockerbetor ökade mest bland grödorna och lammkött mest inom köttproduktion.

×