Stolt säljer sitt företag i Ukraina

På landet

Stefan Stolt säljer sitt lantbruksföretag på 2600 hektar i Ukraina. Köpare är EpiCentr K, ett ukrainskt konglomerat. Stefan Stolt flyttade till Ukraina för elva år sen och har där byggt upp ett företag som riktat in sig på att odla spannmål och oljeväxter.

×