Vill förbjuda trav på vallen

SJÖBO SOMMARBY

Har Sjöbo kommun godkänt att travhästar tränas på gamla banvallen i Sjöbo sommarby? Om inte borde man i kommunen kanske fundera på ett förbud med tanke på risken för både personskador och materiella skador om en häst kommer i sken.
Det tycker en familj i sommarbyn i ett brev till samhällsbyggnadsnämnden.
”Den drabbade får betala kostnaderna i samband med detta då hästägaren kommer att hävda skadeståndslagen och att en oförutsedd olyckshändelse har skett”, skriver familjen och tillägger att många går, springer och strövar på vallen.

Nyhetsbrev

×