Just nu: Stopp på E6

Trafik Just nu är det stopp på E6 i höjd med Lomma.

Orsaken är en trafikolycka med flera fordon.

Enligt Trafikverket är det stopp mellan trafikplats Lomma till trafikplats Flädie i norrgående riktning.
Trafikanter uppmanas att följa vitblå skyltning för omledning.

Ingen prognos kan ges i nuläget på när vägen åter kan öppnas upp för trafik.

Nyhetsbrev

×