Pengar slut till granbarkborren

På landet

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. Trots det riskerar nu övervakningen av stammen att upphöra. Pengarna till det har tidigare kommit från Landsbygdsprogrammet, men dessa har nu dragits in. Som en följd av det har SLU beslutat att inte skjuta till mer pengar inför 2019. Kontrollerna för 2018 ska dock vara säkrade.
I ett pressmeddelande skriver Skogsstyrelsen att den nu hoppas på att regeringen ska skjuta till de summor som krävs.
– Resultaten från övervakningen säger en hel del om vilken beredskap man behöver ha i skogsbruket för kommande angrepp av granbarkborre. Om övervakningen läggs ned kommer vi sakna kännedom om de storskaliga trenderna i antalet granbarkborrar och därmed ökar risken för att man inte hittar angripna bestånd och det drabbar skogsägarna, säger Gunnar Isacsson, ekolog vid Skogsstyrelsen i en kommentar i pressmeddelandet.
Granbarkborrestammen har i vissa områden övervakats sedan 1995. Enligt Skogsstyrelsen har det varit ett viktigt redskap för att skogsbruket ska ha en god beredskap och kännedom om angreppen för att kunna sätta in åtgärder som kan begränsa skadorna
Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Nästan 30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar.

×