I Nederländerna ligger snittpriset på åkermark på 650 000 kronor per hektar.

Europas dyraste åkermark finns i Nederländerna

På landet

Nederländerna är det land i Europa med det högsta genomsnittspriset för åkermark. Det visar siffror från Eurostat som sammanställer och redovisar officiell statistik för Europeiska unionen.
Snittpriset för åkermark i Nederländerna ligger på 63 000 euro, det vill säga drygt 650 000 kronor, per hektar. Den dyraste regionen däremot är Ligurien i nordvästra Italien där en hektar åkermark kostar nära 1 115 000 kronor. Billigast är det i Rumänien, 20 000 kronor per ha, och billigaste regionen är Yugozapaden i sydvästra Bulgarien, drygt 12 000 kronor per hektar.
Näst dyrast efter Nederländerna är Italien, följt av Luxembourg, Storbritannien, Irland och Danmark. Sverige ligger på 13:e plats. I sammanställningen finns dock bara 22 av EU:s 28 länder med.
Sett över de fem senaste åren har genomsnittspriserna på åkermark gått upp i samtliga länder. Störst har ökningen varit i Tjeckien, där priserna tredubblats, följt av Litauen, Estland. Lettland och Ungern.
Nederländerna är även det land där det är dyrast att arrendera åkermark. Billigaste regionen inom EU är Mellersta Norrland och Övre Norrland.

×