2017 toppar de tio senaste åren sett till hur stor areal som anmälts till föryngringsavveckling. Grafik: Jakob Hydén

Rekordstor areal anmäld

På landet Mogen skog och höga priser, men också en ökad riskmedvetenhet. Det sammantaget gör att den största arealen för skånsk skog de senaste tio åren anmälts för föryngringsavverkning.

2017 anmäldes drygt 6 800 hektar med skog i Skåne för avverkning visar statistik från Skogsstyrelsen. Det är en ökning med drygt 35 procent från föregående år då samma siffra låg på cirka 4 900 hektar.

– En bidragande faktor är att vi upplever en väldigt god konjunktur i skogsbranschen överlag. En annan är om vi tittar på åldersklassningen, kanske framförallt för barrskog och då främst gran. Vi har stor mängd mogen skog just nu, säger Fredrik Allemog, områdeschef i Höör för Södra Skog.
Efter att virkesförrådet i Sverige gått ner under de inledande decennierna av 1900-talet, satsade staten vid mitten av seklet på att höja virkesproduktionen. Det innebar bland annat att sämre jordbruksmark togs ur produktion och att gratisplantor för att beskoga markerna delades ut.

Dessa skogar är på många håll nu redo för avverkning. Så är det även med delar av de områden som beskogades efter den stora stormen i Skåne 1967.
– Så vi har avverkningsmogen skog plus en bra prisbild. Skogen växer fantastiskt bra på våra bördiga marker i Skåne också. Jag vet inte om det beror på klimatet eller på vårt sätt att sköta skogen. Efter stormen Gudrun så har det även börjat pratas lite mer om stormrisker med höga höjder på bestånd än vad man gjorde förr. I dessa fall kan det vara bättre att plocka ner bestånden och plantera ny skog med förädlat plantmaterial för att på så sätt öka kvaliteten och tillväxten ytterligare, säger Fredrik Allemog.

Skogen i Skåne består bland Södras medlemmar till cirka 50 procent av gran och huvuddelen av virket går till den egna industrin, till sågverk eller massabruk men även till lokala värmeverk.
– Vi har sju barrsågverk och tre massabruk som vi försörjer. Vi sågar inte så mycket av lövvirket själva utan detta externsäljer vi vidare till bland annat golvindustrin i södra Sverige. Det mesta av vår massaved i området skickar vi till vårt bruk i Mörrum. Men vi externsäljer också en hel del av barrtimret till andra lokala sågverk, säger Fredrik Allemog.

Han och Södra ser positivt på framtiden för näringen och han nämner bland annat de cirka sju miljarder som Södra har satsat på massabruken i Värö, Mörrum och Mönsterås bara de senaste åren som exempel på det.
– Vi är långt framme vad det gäller innovation och har aldrig haft så mycket skog som idag. Vi har ett väldigt högt virkesförråd sett på totalen i våra skogar, högre än någonsin. Men det finns en konkurrens, framförallt nära tätorterna där skogen fungerar som rekreation. Så det behövs att politikerna formulerar tydliga riktlinjer för hur de vill se framtiden, säger Fredrik Allemog.

×