Kommunstyrelseordförande Magnus Alm (S). Arkivbild
Sven-Åke Strandberg (KV).

Skattekraften ökar i Skurup

Skurup Kommunen gör ett överskott om 24,6 miljoner kronor för 2017.
- Kommunen är vid god ekonomisk vigör, säger kommunstyrelseordförande Magnus Alm (S).

Kommunens vinst slutade på 24,6 miljoner kronor för bokslut 2017. 15 av dessa miljoner stoppar kommunen i RUR:en, det vill säga restultatutjämningsreserven. Den är nu uppe i 39,6 miljoner kronor. Det är pengar som ska användas i kommunen när det är lågkonjunktur och dåliga tider.

Ökade skatteintäkter är en del av förklaringen till det positiva resultatet.
234 nya invånare fick Skurup 2017. Skattekraften ökade med 4 procent i landet i snitt och kommunen landade över rikssnittet med 5,6 procent.
– Skattekraften är ett bra mått där vi ser hur vi står oss i landet, säger Alm och konstaterar att de nyinflyttade har en god skattekraft.
– 73 procent av de nyinflyttade var tidigare bosatta i Skåne län. Så det är andra skåningar som tycker Skurup är attraktivt, säger Alm nöjt.
Sven-Åke Strandberg (KV), en av flera representanter för minoritetsstyret, som består av socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och kommunens väl , och han är tillfreds mot slutet av mandatperioden.
– När vi tillträdde 2015 fanns ett budgeterat underskott på 47 miljoner kronor, påminner Strandberg och fortsätter:
– Vi sanerade ekonomin i alla verksamheter och det klarade vi av tack vare bra personal. Satsningar på verksamheterna gör att vi nu kan hålla kostnader tillbaka.
Pensionsskulden är betald, minusposten för imateriella tillgångar som aldrig godkändes i samband med att kommunen köpte ut lantbruksskolan är borta. Och i år betalade kommunen de sista miljonerna i skatteskuld som de ”imateriella tillgångarna” på 20 miljoner orsakade.
– Vi har jobbat väldigt mycket under mandatperioden för att få en budget i balans, säger Strandberg.

Dagens fråga

Har du varit ute och seglat någon gång?

Loading ... Loading ...
×