Politiker positiva till cykelväg

Hofterup

Politikerna i tekniska nämnden är positiva till e-förslaget från en invånare om att bygga en cykelväg utmed Lundåkravägen i Hofterup.
Enligt förslagsställaren skulle fler välja att gå och cykla till Henkelstorps förskola om cykelvägen byggs.
Politikerna håller med om detta, och hänvisar till att en utbyggnad finns med i kommunens cykelvägsplan.
När ombyggnaden ska ske är inte bestämt. Politikerna hänvisar till den budget för cykelvägsutbyggnaden som avsätts varje år.

Nyhetsbrev

×